Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

ACROSS
1 balag, pagapangan ng halaman (Ilok)
9 hangad (Eng)
13 magasin (abbrev)
14 habagat (Ilok)
15 bayan sa Bohol gawing timog ng Batuan

16 pinakamataas na bundok sa Pilipinas
17 patagilid, pahilig (Eng)
18 butong mabango at pang-rekado (Eng)
19 estilo ng palda noong 1960s-70s
21 baboy (Eng)
22 kabiserang syudad ng Isabela
23 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)
25 sandalyas ng palaboy (Ilok)
27 materyal para sa acoustic na dingding (Eng 2 salita)
34 malayo mula dito (Tag)
35 sukat (Eng)
37 numerong 5 (mga wikang Pil)
41 parrot ng New Zealand
42 bayan sa Aklan karatig ng Malay
43 imahen (Eng)
45 ahensya sa imbestigasyon (Eng abbrev)
48 katulad ng 11-Down
49 syudad ng Basque sa rehyong Pyrenees ng France
52 isuko, hal. ang isang teritoryo (Eng)
54 bayan sa Samar karatig ng Calbayog (2 salita)
60 krus (Eng)
61 maigsi (Ilok)
63 pinakamaliwanag ng bituin sa kalangitan
66 gallon (abbrev)
69 talo (Ilok)
70 mga idolo (Eng)
71 mag-ani (Ilok)
74 palayaw nina Armida, Brigida at Candida
75 hindi na bata (Eng)
76 sitaw, bataw o patani (Eng)
77 karaniwang partner ni ‘Tay
78 alyansa militar ng US at Europe (abbrev)
79 bayan sa Davao Oriental karatig ng Pantukan

DOWN
1 kailan pa (Kalinga)
2 linya sa ibabaw ng mundo na palaging nakaturo sa Magnetic North
3 anti-aircraft artillery (abbrev)
4 tablespoon (abbrev)
5 salita (Kankanaey)
6 sobrang excited (Eng)
7 gripo (Eng)
8 si Kuya at si ___
9 nilinis sa pamamagitan ng walis (Tag)
10 malaking bubuyog (Ilok)
11 katulad ng 48-Across
12 tunguhin, pauso (Eng)
13 Inay (Sp, Eng atbp)
15 tanggalan ng balot o balat (Tag)
20 ahensya sa paggawa sa antas-UN (abbrev)
22 walang ginagawa (Eng)
24 mandolin ng mga Arabo
25 panahon bago si Kristo (abbrev)
26 air-to-air missile (abbrev)
28 sistema ng kaalaman (Eng abbrev)
29 daliri ng paa (Eng)
30 katuwang ni Ama
31 bayan sa Abra karatig ng Tubo
32 plural ng 53-Down (Eng)
33 matatas sa pananalita (Eng)
36 sa Biblia, anak nina Isaac at Rebekah
38 sarap (Ilok)
39 komon na ibon sa Pilipinas
40 Teodoro _________, kilalang historyador
44 ipagkatiwala (Eng)
45 pambansang kabiserang rehyon (Eng abbrev)
46 magmakaawa (Eng)
47 sila (Ilok var)
50 kaloob-looban ng templo (Greek)
51 sa imprenta, mas mahaba kaysa ens
53 singular ng 32-Down (Eng)
55 simbolo ng elementong arsenic
56 kasama (Kankanaey)
57 bayan sa Zamboanga del Sur karatig ng Pitogo
58 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)
59 taga-Asia (Eng)
62 kawan; pangkat ng pinapastol na hayop (Ilok)
64 higa (Ilok)
65 talunin ng lubusan (Eng)
66 babaeng gago
67 silab, lagablab atbp. (Ilok)
68 binti o bisig (Eng)
71 ekspresyon ng pagtataka, pagkabigla atbp. (Pil)
72 heneral (Eng abbrev)
73 tsaa (Eng)
72 palayaw ni Capt. Danilo Vizmanos#

Sungbat ti Mayo 13, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.