Tiranikal ang Rehimeng Duterte – Taguiwalo

Ni SHERWIN DE VERA
www.nordis.net

BAGUIO CITY – Walang pasubaling inilatag ni Propesor Judy Taguiwalo ang batayan kung bakit ganap nang tiranikal ang rehimen ni Rodrigo Duterte. Ibinahagi ito ng dating kalihim ng Department of Social welfare and Development (DSWD) sa kanyang susing pananalita sa ika-34 taong selebrasyon ng Cordillera Day sa pangunguna ng Cordillera Peoples Alliance (CPA).

Aniya, ang isang tiranikong pamumuno ay “malupit, di makatarungan at mapang-aping pamahalaan at pamamahala.”

“Malinaw na tiranikal ang rehimeng Duterte: malupit, mapang-api at di makatarungan sa pagtrato sa mamamayan laluna doon sa mga kritikal sa kanya,” sabi ng propesor mula Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Kinilala din ni Taguiwalo sa kanyang talumpati ang malaking ambag ng CPA at ng kilusan ng mamamayan sa Kordilyera sa paglilinaw ng kahulugan ng karapatan sa sariling pagpapasya.

Anito, maningning na bahagi ng kasaysayan ang paglaban ng mga Igorot bilang “tugon sa panunupil, sa diskriminasyon, kolektibong karapatang pantao at identidad ng mamamayan laban sa pang-aapi.”

Palatandaan ng tiranya

Inisa-isa niya sa kanyang talumpati ang mga malupit, mapang-api at di makatarungang polisiya at programa ng kasalukuyang administrasyon.

Ayon kay Taguiwalo, larawan ng tiranya ni Duterte ang walang habas na pagatake ng rehimen sa mga karapatang sibil at politikal, at tangkang pagwasak sa mga demokratikong institusyong nakatakda sa Konstitusyon.

Ilan sa mga binggit niyang halimbawa ang “brutal at maraming pagpatay” kaugnay sa Oplan Tokhang, ang paninira at pagtaguri sa mga aktibista na “terorista, drug addicts, pushers, extortionists”, at hakbangin upang ganap na kontrolin ang lahat ng sangay ng gobyerno.

Sa kabuuan, ayon sa dating kalihim, ang tiranya ay “pagpapalakas ng kultura ng kawalan ng hustisya” at malawakang paglabag sa karapatan ng mamamayan.

Tiranikong patakaran

“May lohika sa pabago-bagong tindig sa mga ipinangako noon at sa aktwal na patakaran ngayon. Makikinabang hindi ang mamamayang, pinangakuang paglingkuran kundi ang mga dayuhan at mga malalaking negosyante at panginoong maylupa,” sabi ni Taguiwalo.

Malinaw umano sa patakaran ng rehimen sa ekonomiya gaya ng pagpapatupad ng TRAIN Law, ng hindi pagbabawal sa kontraltwalisasyon at ng pagtutulak sa “Build, Build, Build” ang pagpabor nito sa mga malalaking negosyo.

Hindi rin nito matindigan ang mga patudtsadang pagiging malaya sa dikta ng Amerika. Nagpatuloy ang mga hindi makatarungang kasunduan at tradado ng bansa sa Estados Unidos. Aniya, lalong lumala ang pagiging sunod-sunuran ng Pilipinas dahil sa pagluhod at pagsuko nito sa soberanya sa Tsina upang makakuha ng ayuda.

Wala rin umano itong maipakitang sinseridad kaugnay sa usapang pangkapayapaan at sa pagpapatupad ng tunay na repormang pampolitika at panlipunan.

Napapanahong pagtitipon

Binigyang diin ni Taguiwalo na angkop at napapanahon ang tema ng okasyon at ang pagtitipon.

Sa kasalukuyang rehimen, tinuran nito na ang pagtinig at paglaban ng mamamayang Igorot sa mga pakana ng administrasyong Duterte gaya ng Chico River Pump Irrigation Project ang susubok sa “katatagan at pagkakaisa” na naipamalas ng Cordillera noong diktaduryang Marcos.

Bilang pagtatapos, hinimuk ng propesor ang mga lider at dumalo sa okasyon ng mas mahigpit na pagkakaisa at kapasyang lumaban.

“Palakasin ang ating pagkakaisa laban sa tiraniya, igiit ang pagpasya sa sarili, makiisa sa pambansang kilusan laban sa tiraniya at para sa tunay na kalayaan at demokrasya!” panawagan niya. # nordis.net

Share

Leave a Reply