Tagumpay laban sa usura, ipinagtangol at pinagtibay

Ni CITA MANAGUELOD
www.nordis.net

SAN MARIANO, Isabela — Nakaharap ang mga magsasaka dito ngayong anihan sa pagbabantay, pagsubaybay at paggigiit na ipatupad ang lahat ng mga naipagtagumpay na laban tulad ng pagpapababa at pag-alis ng interes sa pautang sa panahon ng kalamidad, at iba pang kahilingan. Nakamit ang mga ito sa matagumpay na komprontasyon ng mga magsasaka sa mga komersyante-usurero sa San Mariano, Isabela noong Nobyembre 11, 2017.

Nailunsad ang apat na dayalogo sa pagitan ng magsasaka, traders at ni Mayor Edgar Go kasama si Liga ng Barangay President Eddie Viernes at ilang mga konsehal ng nasabing bayan. Sinikap na ng mga lider-magsasaka na itulak na pagtibayin pa ang kasunduan sa nakaraang komprontasyon sa pamamagitan ng ordinansa o isang memorandum of agreement (MOA) na kasamang lalagda ang mga konsehal.

Nagsubok ang ilang traders na umatras sa probisyon sa nakaraang kasunduan na pinirmahan na nila, na nagtatanggal ng interes sa pautang sa panahon ng kalamidad. Sinabi naman ng isang Board Member na isang malaking trader rin, na hindi alam ng kanyang asawa ang pinirmahan nitong kasunduan at pipirma lang ito sa mabubuong MOA sa Sangguniang Bayan. Ang presidente ng mga traders sa lugar ay humihingi naman ng tawad na 10% interes sa pautang sa panahon ng kalamidad.

Nanatiling matatag at nanaig pa rin ang tindig ng mga lider magsasaka kahit kaharap pa nila ang ilang opisyal ng munisipyo na malalaking traders din at si Mayor Go.

“Dapat masunod at ipatupad na ang naunang kasunduan na pinirmahan ng walong malalaking traders sa harap ng daan-daang magsasaka noong Nobyembre,” giit ni Elmerito Pagulayan, lider ng Danggayan dagiti Mannalon ti Isabela (Dagami) San Mariano.

Kinatigan din nila Jerome Miranda at Marcelino Espiritu, mga kasapi ng Sangguniang Panlalawigan (SP), ang makatuwirang hiling ng mga magsasaka. Tumulong silang kumbinsihin ang mga traders na pumirma na sa kasunduan sa munisipyo.

Noong Pebrero 2, 2018, muling napagtibay ang kasunduan na naglalaman ng lahat ng mga kahilingang una ng naipagtagumpay laban sa mga komersyante-usurero. Pinirmahan ito ng 10 malalaking traders (lima ang bagong lumagda) at mga lider magsasaka. Tumindig na saksi sina Miranda, SPM Nemo Nick Aggabao, na namumuno sa Committee on Agriculture Committee at ang alkalde ng San Mariano.

Sa kauna-unahang pagkakataon, nai-giit ng organisasyon ng magsasaka sa Sangguniang Bayan na pagtibayain ang isang kasunduang ipinaglaban nila. Ilan sa mga probisyon nito ay: 1) pagpataw ng interes rate na 13% lamang sa natitirang balanse o hindi bayad na halaga ng mga magsasaka para sa bawat ani na katumbas ng anim na buwan; 2) kung hindi kayang bayaran ng magsasaka ang kanyang pagkakautang, ang negosyante ay dapat tumigil sa pagkuha ng mga ari-arian ng nakautang na magsasaka; 3) iwasan ang pagkolekta ng interes kapag may kalamidad laluna kung nagdeklara ng ‘state of calamity’ ang munisipalidad.

Upang tiyakin ang pagpapatupad nito, ipapaskil ang mga streamer na naglalaman ng kasunduan sa pagitan ng traders at mga magsasaka. Ipagbibigay-alam din ang nilalaman nito sa lahat. Sama-sama at hindi paisa-isa ang gagawing pagbebenta ng ani, pagpapatimbang, pagkukwenta at pagbabayad ng utang para mabantayan ito ng organisasyon ng magsasaka. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.