Makan a la Pinoy: Warek-warek a kalding

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Luto ti Ilokano daytoy warek-warek, dinakdakan kuna ti daddauma. Maiyasping iti sisig iti Central Luzon.

Warek-warek a kalding. Photo ni Brenda S. Dacpano

Karne ken lalaem ti baboy ti orihinal a maus-usar ditoy ngem karne ti kalding ti inusarko itatta.

Ramen:

½ kilo karne ken kudil ti kalding
¼ kilo dalem (optional)
¼ tasa tubbong ti kalamansi wenno suka
1 utek ti kalding wenno 2 kutsara mayonnaise
1 sibuyas wenno 4 lasona
½ kutsarita paminta
asin
sili (optional)

Panangisagana:

1. Sapsapuan ti bassit nga asin ti karne ken dalem. Tunuen daytoy ngem apagbiit lang nga ituno ti kudil tapno saan a kumulbet. Kasta met nga isarabasab ti dalem, no agusar.

2. Apagbiit nga ipaburek wenno pasengngawan ti utek ti kalding, no agusar. No saan nga agusar iti utek, laokan iti 1-2 kutsara a mayonnaise wenno uray saanen a laokan ket mabalin latta. Ti utek wenno mayonnaise ket agserbi a krema.

3. Iw-iwaen iti naingpis ken babassit dagiti tinuno.

4. Iti dakkel a malukong, paglaoken amin a ramen.

5. Idasar iti napudot a sizzling plate ken parabawan iti sibuyas/bulong ti sibuyas ken sili. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.