Statements: Manindigan para sa kabuhayan at karapatan

Ng GABRIELA – CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

Nahaharap ngayon sa malalaking hamon ang kababaihan. Inaatake ang ating pagkababae at pagkamamamayan. Inaatake ang ating kabuhayan at karapatan sa ngalan ng mga maka-dayuhan at anti-mamamayang polisiyang neoliberal ng rehimeng US-Duterte.

Nananalaytay sa ating dugo na ipagpatuloy ang ating makasaysayang papel sa lipunan. Kabahagi tayo sa pagputol sa araw-araw na pasaning bigat ng makauring pagsasamantala. Hindi natin hahayaang ang mga tagumpay mula sa sakripisyo ng ating mga ninuno ay mauuwi sa kawalan. Patuloy tayong manindigan sa panig ng aping mamamayan – ito ang diwa at hamon ng ating pagdiriwang sa Marso 8, Pandaigdigang Araw ng Kababaihan. Imbes na paalwanin ang ating mga pasakit, nananadya pa na dagdagan ang mga gastusin at bayarin sa anyo ng TRAIN o Tax Reform for Acceleration and Inclusion. Mabilis pa sa alas kwatro ang pagtaas ng bayarin sa mga batayang konsumo at serbisyo. Kalokohan ang exemption dahil nakapako sa mababang sahod ang mga ordinaryong empleyado sa publiko man o sa pribado. Hirap nang pagkasyahin ng mga magsasaka at manggagawang bukid ang P130-250 karaniwang araw nilang kita. Lalong naging pribiliheyo ang pag-aaral, pagpapagamot at iba pang serbisyong panlipunan. Ibayong gutom at pahirap ang dulot ng buwis na popondo sa grandyosong Build, Build, Build ng pamahalaan.

Harap-harapang sinasagasaan tayo ng CHA-CHA ng Rehimeng US-Duterte. Nais nilang tuluyang baguhin ang konstitusyon upang makapanatili sa pwesto at 100% maipasakamay ang mga lupain at yaman ng bansa sa dayuhang US, China at iba pang dayuhang interes. Nanganganib ang mga magsasaka na mawalan ng lupa sa kanyang sariling bayan. Ang mga minahan ay magpapatuloy at tiyak na darami pa alinsunod sa neoliberal na mga patakaran.

Umiiral din sa bansa ang iba’t ibang anyo ng pasismo. Ang Martial Law at ang ekstensyon nito sa Mindanao. Pagtukoy bilang terorista o kaaway ng estado ang mga progresibong mga organisasyon. Walang patumanggang pambabastos sa kababaihan. At ang mga pagpaslang ala Tokhang. Dumarami ang kababaihan at mamamayang pinapaslang, inaaresto at nawawala dahil sa pampulitikang paniniwala.

Sa ganitong kalagayan, nararapat at makatarungan lamang na kamtin natin ang ating mga adhikain kasabay na ipaglaban ang ating mga demokratikong interes bilang babae at bilang mamamayan. Hindi natin palalampasin ang mga pagsasamantala, pambubusabos, pambabastos at pagmamamaliit sa ating mga kababaihan at may piniling kasarian.

Ayaw nating sapitin ng mga kabataan ang ginawang pagpaslang kay Kian delos Santos at maraming kabataan sa ngalan ng Tokhang ng pamahalaan, ang pagpapatiwakal nina Kristel Tejada at Rosana Sanfuego, atbp dahil sa kawalan ng kakayahang balikatin ang mabigat na gastusinat kawalang pagpapahalaga para sa kanilang edukasyon. Hindi na natin hahayaan maulit ang sinapit ng mga nanay at pamilya na inulila ng mga OFW na tulad ni Joanna Demafelis. Kaisa tayo ng mga ina, anak, asawa, kapatid na piniling labanan ang pagsasamantala at pang-aapi ng malakolonyal at malapyudal na sistema.

Higit kailanman, ngayon natin natin kailangan ang tatag na manindigan at magkaisa para sa bayan. Ipaglaban ang mga batayang repormang panlipunan na magpapalaya sa kababaihan at sa mamamayan. Isulong ang repormang agraryo at pambansang industrialisasyon. Biguin ang diktadura! Labanan ang papet-pasistang Rehimeng US-Duterte! # nordis.net

Share

Leave a Reply