Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Marso 25, 2018

ACROSS
1 selos, inggit (Ilok)
5 bayan sa Bulacan karatig ng Meycauayan
11 anti-personnel landmine (abbrev)
14 baliktad ng Taas
15 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)
16 probinsya ng Kordilyera na may pinakamaraming bilang ng bayan
17 akit, tukso (Ilok)
18 mga tarangkahan (Eng)
19 bayan at lawa sa Camarines Sur
20 selyo, tatak ng katibayan (Eng)
22 tsaa (Eng)
23 dapa (Ilok)
26 yttrium aluminum garnet (abbrev)
28 dagta sa puno na pinagkukunan ng shellac (Fr > Eng)
29 karaniwang katuwang ni Ina (Pil)
30 mataas na ranggo sa navy (Eng abbrev)
33 tanong kaugnay ng dami, laki o tindi (Tag)
36 pambansang kabiserang rehyon (Eng abbrev)
37 parrot ng New Zealand
38 sa mitolohiyang Griego, barko nina Jason at mga Argonaut
39 ekspresyon ng pagkabigla
40 bayan sa Capiz karatig ng Sigma
42 kagila-gilalas (Eng)
43 na (Ilok var)
44 missile laban sa missile (Eng abbrev)
45 mainit (Eng)
46 jelly (Eng)
47 maghabol ng hininga (Ilok)
48 tantyang oras ng dating (Eng abbrev)
49 aso, sa wikang Sebuano
50 dugo (Ilok)
51 nakaraan (Eng)
52 pahid ng dumi sa puwit (Ilok)
53 gusali ng mga kwartong paupahan (Eng)
54 local area network ng mga computer (abbrev)
55 masaklaw na sistema ng mga benepisyo (Eng abbrev)
58 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)
59 sundalong nawawala matapos ang labanan (Eng abbrev)
61 makatao (Eng)
63 akyat (Ilok)
66 talo (Ilok)
69 tunog ng putok
70 pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)
72 taboy (Ilok)
74 grupo ng mga isla sa Northern Samar
75 mamahaling bato at metal (Sp > Pil)
76 baga (Ilok)
77 progresibong alyansa ng mga guro (Eng abbrev)
78 binebeybi (Eng)
79 hayop (Ilok)

DOWN
1 kabiserang bayan ng Zambales
2 ang Pulang Planeta
3 award panteatro sa labas ng Broadway
4 patay, namatay (Ilok)
5 magasin
6 loyalistang heneral ni Marcos na namatay kamakailan
7 sukat ng halaga, bilis (Eng)
8 kaisipan (Eng)
9 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
10 __, __, salidummay
11 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)
12 paunang salita (Gr > Eng)
13 fa sol __ ti do
16 dumi (Pang)
19 pista ng walang-tigil na inuman (Lat > Eng)
21 bayan sa Abra karatig ng Dolores
23 panliligaw (Ilok)
24 kabiserang bayan ng Nueva Vizcaya
25 konting tip, regalo o abuloy (Persian)
27 kwartong bihisan, sa mga sinaunang gusali (Fr)
31 pasilidad imbakan o garahe (Fr > Eng)
32 kabiserang syudad ng Malta
34 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)
35 tumango (Eng)
39 bayan sa Bulacan karatig ng Bustos
40 panalangin (Sp > Pil)
41 balikat (Ilok)
47 marami (Ilok)
56 bayan sa Zambales, dating base nabal ng US
57 kakumpetensya ng Globe
60 maigsi (Ilok)
62 ang sabi ni (Tag)
63 bayan sa Bohol katapat ng isla Lapinig
64 lipi, angkan (Pil)
65 pating o ibang malaking isda sa dagat (Ilok)
67 sa tabi (Ilok)
68 nakamamatay na sakit sa utak (New Guinea)
70 kasuotan ng pari (Eng)
71 grupong Abu Sayyaf (Eng abbrev)
73 puwang, patlang (Eng)
74 Bachelor of Arts (abbrev)
75 Alcoholics Anonymous (abbrev) #

Sungbat ti Marso 18, 2018

Share

Leave a Reply