Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Marso 11, 2018

ACROSS
2 ipalaganap (Ilok)
9 pahalang, tulad ng sa bangka (Eng)
14 makakapal na dahon (Eng)

15 dulas (Ilok)
17 probinsya ng Ilocos karatig ng Benguet (abbrev)
19 akyat o ahon sa bundok (Ilok)
20 bendisyunan (Eng)
21 hiwa (Ilok)
23 sali, sama (Tag)
25 pamangkin (Eng)
26 natalo (Ilok)
30 sa (Ilok)
31 manilaw-nilaw na lumot sa bato (Lat > Eng)
32 katumbas ng caesar o czar sa Germany
33 relihyon ng mga Muslim
36 lata (Eng)
37 palayaw ni Dolores
38 ASEAN Regional Forum (abbrev)
40 isang sukat sa dami ng bigas (Tag)
43 pakiramdam ng lamig (Tag)
44 komon na ibon sa Pilipinas
45 bayan, bulkan at lawa sa Batangas
46 pakiramdam ng lamig (Ilok)
47 bisa, tibay (Tag)
48 ika-17 letra sa alpabetong Greek
49 sigla, sigasig (Ilok)
50 magasin
51 subok (Ilok)
52 bayan at look sa Surigao del Sur
55 huli ng dating (Ilok)
58 laboratoryo
60 ipastol (Ilok)
62 pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)
63 bakod (Ilok)
65 dambuhalang mall sa gilid ng Manila Bay (abbrev)
66 bakal na instrumentong pangtibag (Sp > Pil)
68 lipatan (Ilok)
72 tandaang mabuti (Latin abbrev)
73 lubhang nalulugod (Eng)
74 bayan sa Mountain Province karatig ng Paracelis
76 susugan, irebisa (Eng)
77 balingkinitan (Eng)

DOWN
1 ubra (Ilok)
2 kung (Eng)
3 signal pangkagipitan, hal. sa dagat
4 ekspresyon ng pagdiriin o pagkagulat (Pil)
5 mga kamag-anak (Eng)
6 pangunahing syudad sa Bikol
7 mag-ani (Ilok)
8 taong nagsampa ng pormal na hiling (Eng)
9 kilala din bilang (Eng abbrev)
10 bayani (Ilok)
11 kaisipang puro pangsarili (Eng)
12 dayuhan (Eng)
13 tadtarin sa maliliit na piraso (Eng)
16 di matinag (Eng)
18 ibong itim (mga wikang Pil)
22 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)
24 patpat, kapirasong kahoy (Ilok)
27 rehiyon sa timog Luson
28 sa lalong madaling panahon (Eng abbrev)
29 palayaw nina Kenneth, Kenan at Kennedy
34 mababa (Eng)
35 sinaunang instrumento sa astronomiya (Eng)
37 bayan sa Masbate karatig ng Palanas
38 dumi (Pang)
39 albombrang gawa sa Scandinavia
41 ekspresyon ng pagkabigla (Eng)
42 taga-Laos
43 papasyal (Tag)
44 lumakad (Ilok)
46 binatilyo (Eng)
47 bayan sa Compostela Valley karatig ng Montevista
49 abutin ng kamay (Ilok)
50 nawawala matapos ang labanan (Eng mil abbrev)
51 kahong nakabalot (Sp > Pil)
53 pasilidad sa sports (Eng abbrev)
54 lubhang mahabang panahon (Gr)
56 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)
57 islang bayan sa Samar
59 ropero, basket ng labada (Ilok)
61 bayan sa Aklan karugtong ng Caticlan
64 mga datos (Lat > Eng)
67 idagdag (Eng)
69 opisyal na tawag ng Taiwan sa sarili (abbrev)
70 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)
71 wala (Lat > Eng)
75 probinsya sa Gitnang Luson karatig ng Bulacan (abbrev) #

Sungbat ti Marso 4, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.