Statements: Panagutin ang Rehimeng US-Duterte sa dumaraming paglabag sa karapatang pantao

Ng KARAPATAN — CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

Kinukondena ng Karapatan – Cagayan Valley ang isa nanamang kaso ng pamamaslang na batbat ng paglabag sa International Humanitarian Law (IHL) na nangyari sa dalawa umano’y mataas na lider ng NPA sa Hilagang Silangang Luzon. Madaling araw ng Enero 24 nang masawi sina Victor Tesorio, 76 taong gulang at si Lolito Rasa, 58 taong gulang mula sa pinapalabas na engkwentro habang ipinipresenta ng mga elemento ng PNP, CIDG, at ISU PA ang kanilang mga warrant of arrest sa bahay na tinutuluyan nila sa Brgy. San Miguel, San Manuel, Tarlac.

Si Victorino at Lolito ay mga retiradong miyembro ng NPA na huminto na sa pagkilos dahil sa katandaan at sa mga medikal na karamdaman. Sila ay kabilang sa kategorya na hindi na kayang gumampan ng gawain dahil sa mga “humanitarian considerations”. Taliwas sa deklarasyon ng 5th Infantry Division, sa katotohanan sila ay hindi nanlaban, sila ay hindi armado at tinuturing na mga hors de combat o wala ng kakayahan lumaban. Bagamat ganito ang kalagayan nina Tesorio at Rasa, sila ay pinagbabaril ng mga manghuhuli sa kanila. Malinaw na paglabag ito sa nilagdaang kasunduan ng GRP at NDFP na Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), na nagsasaad ng pagrespeto sa mga hindi armado, sugatan, at wala ng kakayahan lumahok sa labanan.

Dagdag pa rito ay ang pagdamay sa caretaker ng bahay na si Jose Caroy Dallente na kinasuhan pa ng Violation of Sec 1C of PD 1829 (Harboring or concealing of criminal). Isang hakbang upang takutin sya na huwag magsiwalat ng katotohanan.

Ang nangyaring pagpaslang kay Tesorio at Rasa ay bahagi ng proklamasyon ng Pangulong Duterte na tugisin ang mga miyembro ng CPP-NPA at isama ang mga “legal front”. Hindi na pinaghihiwalay ng diktaduryang Duterte ang mga armado at di armado, kasama na dito ang mga katulad nina Tesorio at Rasa, na mga matatanda na, may medikal na kalagayan at walang kakayahang lumaban. Ganoon ding, ang mga nagtataguyod ng mga batayang karapatan ng mga mamamayan, kahit na mga sibilyan ay hindi ligtas sa crackdown ng pasista at diktaduryang estado. Patung-patong na mga gawa-gawang kaso ang sinasampa kahit sa mga sibilyan at mga walang kalaban-labang mga kasapi ng mga progresibo at lehitimong mga organisasyon. Malala pa, sila ay pinapaslang.

Hindi ito nalalayo sa nangyari kay Marcos Aggalao noong 2016 kung saan hinuli at kinasuhan ang 73 taong gulang na nagpapagamot sa sakit na pneumonia, dementia, at hypertension. Kahit itinuturing na siyang hors de combat ay dinawit pa din siya ng mga elemento ng estado sa mga gawa-gawang kaso, hanggang sa tuluyan na siyang mabawian ng buhay sa bilangguan.

Patunay ito ng madungis na diktadurya ng kasalukuyang rehimen na hindi marunong kumilala sa karapatang pantao, maging sa mga internasyunal na makataong batas. Kaya makatuwiran na singilin at pagbayarin ang berdugong rehimeng US-Duterte ganoon din ang mga kasapakat nitong AFP at PNP na pangunahing mga instrumento ng estado sa pagsasakatuparan sa pagtugis at pagpapatiklop sa mga kritiko ng estado.

Hustisya para kay Tesorio at Rasa!
Hustisya para sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao!
Labanan ang pasista at diktaduryang paghahari ng Rehimeng US-Duterte! # nordis.net

Share

Leave a Reply