Labanan ng AFP at NPA bahagi ng digmang bayan

By NORTHERN DISPATCH
www.nordis.net

BAGUIO CITY — Ang labanan ng mga miyembro ng New People’s Army (NPA) at sundalo ng gobyerno ay bahagi ng isang pambansang digmaan at hindi dapat maging ugat ng labanan ng mga tribu ng katutubo.

Ito ang ipinaliwanag ni Daniel LN Gibon, tagapagsalita ng Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) sa isang in-email na pahayag. Ang CPDF ang rebolusyonaryong alyansa ng mga katutubo sa Kordilyera.

Inilinaw ni Gibon na hindi dapat magresulta sa alitan ng mga tribu ang nangyaring labanan sa pagitan ng Lejo Cawilan Command – New People’s Army (LCC-NPA) at ng 50th Infantry Battalion, Philippine Army (50th IBPA).

Ang nasabing labanan ay nangyari sa Bongod sa hangganan ng mga bayan ng Balbalan at Pinukpuk ng Kalinga. Ito ay nagresulta sa mga kaswalti sa bahagi ng 50th IBPA na napapabilang sa mga tribung Binodngan, mga tribung nakapaloob sa isang kasunduang pangkapayapaan.

Iginiit ni Ka Daniel LN Gibon, tagapagsalita ng CPDF-Kalinga, na ang labanan ay nangyari “sa pagitan ng magkabilang armadong grupo at hindi ng mga tribu.”

Mariin rin niyang kinondena ang mga “reaksyunaryo at kaaway sa uri” pangunahin ang Mataguan Bodong Consultative Council – Kalinga Bodong Council (MBCC-KBC), National Commission on Indigenous People (NCIP), mga atrasadong panglakayen at peace-pact holders at iba pa “sa paggamit sa katutubong kaugalian at kultura upang guluhin ang pagkakaisa, baluktutin ang kaisipan at pagsamantalahan ang mga tribu ng Kalinga.”

“Ang mga labanan na inilulunsad ng NPA tulad ng labanan noong Enero 23 at iba pang labanan sa nakaraan ay labanan sa pagitan ng mapagsamantala at pinagsasamantalahang uri. Ang mga labanan sa pagitan ng NPA at AFP-PNP-CPLA-CAFGU ay may malawak na saklaw at batayan,” ani Gibon.

“Sa huling pagsusuri, ang mga aksyong-militar na inilulunsad ng NPA ay bahagi ng kabuoang digmang bayan at hindi ng digmaan ng iilang tribu lamang.” # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.