Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Enero 28, 2018

ACROSS
1 kasing-lamig ng yelo (Ilok)
9 isang kasarian (mga wikang Pil)
13 suspensyon sa paggamit (Eng)
14 palayaw nina Allan, Albert, Alvin atbp.

15 sa Tsina, 500-metrong distansya
16 magandang binti (Eng)
17 produkto ng isip (Eng)
18 hulihin sa akto (Eng)
20 baboy (Eng)
21 nang nakaraan (Eng)
22 gumala, pumasyal (Eng)
23 pag-alis ng laman sa paraan ng siruhiya (Eng)
25 sumpa, peste (Eng)
27 panloob ng babae (Fr > Eng)
28 panalo (Eng)
29 kutob o tantya (Ilok)
30 bayan sa Pangasinan karatig ng San Fabian
33 bayan sa Mountain Province karatig ng Bauko
34 balak o layon (Eng)
35 lambat (Eng)
37 barkadahan (Eng)
39 mga patungan ng bola bago sipain o paluin (Eng)
42 abakada (Eng)
45 masigasig, masipag (Ilok)
50 mahapdi (Ilok)
52 magpaupa (Ilok)
53 may kapasidad (Eng)
54 employer (Tag)
55 ___ Scout
56 masira o mapahina (Eng)
58 umangat, umakyat (Eng)
61 hindi pareho (Tag)
62 kawanihan sa imbestigasyon ng bansa (abbrev)
63 lubhang maliit (Eng)
64 kuha ng kanin mula palayok (Ilok)
65 inggit (Ilok)
66 gumawa ng puntas (Eng)
67 kuryenteng hindi DC
69 probinsyang karatig ng Benguet (abbrev)
70 isdang niluto sa alak (Fr)
72 hininga (Ilok)
73 masigla, tulad ng cartoons (Eng)

DOWN
1 naabot (Ilok)
2 direksyong timog (Ilok)
3 inuming gawa sa limon (Eng)
4 __, __, salidummay
5 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Kolambugan
6 bayan sa Sulu karatig ng Maimbong
7 pinalamig sa yelo (Eng)
8 dagat (Eng)
9 kabundukan (Ilok)
10 hingal (Ilok)
11 Alcoholics Anonymous (abbrev)
12 maliit at kyut (Fr > Eng)
15 ___ Valley, ang salad bowl sa Buguias, Benguet
19 panggisa kasama ng sibuyas (Tag)
20 baligtad ng Oo
23 marahas na pagnanakaw (Ilok)
24 itagilid, ipahilig (Eng)
26 tiyani, hairclip, atbp. (Tag)
27 tawang ng aktibista sa batayang integrasyon sa masa (Eng abbrev)
31 heneral (Eng abbrev)
32 administrative order (abbrev)
36 mayroon o hawig sa matigas na balahibo (Eng)
38 bayan sa Southern Leyte karatig ng Hinundayan
39 bayan sa Quezon karatig ng Candelaria
40 paatras na daloy ng tubig (Eng)
41 atras, hakbang paurong (Ilok)
42 as soon as possible (abbrev)
43 mabigat ang katawan, pakiramdam na magkakasakit (Ilok)
44 may panatang di mag-aasawa (Eng)
46 alias ni Joma Sison noong 1970s (abbrev)
47 nang mabilisan (Eng)
48 pilay, palyado (Eng slang)
49 katapat ng CIA at FBI sa panahon ng Unyon Sobyet
50 naiwan (Ilok)
51 karampatan (Eng)
57 hapon (Ilok)
59 kalihim (Eng abbrev)
60 sige, bira (Sp > Pil)
61 dalhin (Ilok)
65 tipikal na partner ni Ina
68 country code ng Andorra
71 fa sol __ ti do #

Sungbat ti Enero 21, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Poetry: To be like you  » »

Leave a Reply