Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Enero 14, 2018

ACROSS
1 bayan sa Basilan karatig ng Al Barka (2 salita)
7 sa halip (Sp > Pil)
12 ilipat sa gilid o iligpit (Tag)
13 buhol, tulad ng sa punong-kahoy (Eng)

15 abakada (Eng)
18 bayan sa La Union karatig ng Aringay
19 imbak o deposito ng pera o bagay (Tag)
20 ahente sa narkotiko (Eng slang)
22 mahuli, maiwan (Eng)
23 kapatid na babae ni Nanay (Eng)
24 paraan ng pagtapak sa lupa (Eng)
26 bayan sa Zamboanga del Sur karatig ng Pitogo
28 bira, tama (Eng)
30 maigsi (Ilok)
31 magmadali (Sp > Pil)
32 taga-Latvia
33 makakain (Ilok)
34 tumango (Eng)
35 istrukturang lagusan sa Japan
36 pasilidad o hakbang para maging political refugee (Gr > Eng)
38 iniligtas (Eng)
40 bayan sa Batangas karatig ng San Pascual
42 magsermon (Eng)
45 mga gansa (Eng)
48 anti-aircraft artillery (abbrev)
51 pulong ng mga mangkukulam (Fr > Eng)
52 ligaw (Ilok)
53 hibang, mahina ang isip (Ilok)
55 mala-hagdan na hukay sa loob ng minahan (Eng)
56 tumakbo (Eng)
57 dagan, paibabaw (Ilok)
58 sa Biblia, kapatid ni Moses
59 bandila (Eng)
60 bayan sa Albay karatig ng Ligao
62 asawa ng rajah (Sanskrit)
63 pasilidad para magbabad sa singaw ng tubig (Fin > Eng)
64 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada
66 palayaw nina Elena at Marilen
67 popular na apelyido sa Tanzania
68 hibla ng lubid na pangpahid sa barko (Eng)
70 kilalang doktor ng Greece noong ika-2 siglo
71 panimula o musmos na anyo (Eng)

DOWN

2 simbolo para sa 3.14159265… (Gr > Eng)
3 nabibili maski walang reseta (Eng abbrev)
4 bayan, bulkan at lawa sa Batangas
5 bitawan (Ilok)
6 bayan sa Lanao del Sur karatig ng Marantao
7 panganay (Ilok)
8 lumakad (Ilok)
9 Army ____: batang lumaki sa kampo militar (Eng)
10 malaking usa sa North America (Eng)
11 bayan sa Samar karatig ng Calbayog (2 salita)
13 pandikit mula sa itlog (Fr > Eng)
14 paghihigpit ng sinturon (Eng 2 salita)
16 balbas (Sp > Ilok)
17 karag-karag (Eng)
21 doktrina ng mistikong kulto (Eng)
25 ikalawa sa pinakamahabang ilog sa Europa
27 mga usbong (Eng)
28 hindi His (Eng)
29 sa (Ilok)
32 bituing gabay tulad ng Polaris (Eng)
35 ______ Magbanua, henerala ng Rebolusyonaryong Hukbong Pilipino
37 karaniwang kapartner ni Pa
39 bise presidente (Eng abbrev)
41 tira, tuloy (Ilok)
43 malayo sa bunganga (Eng)
44 Al ______, gangster sa U.S.
46 mahabang panahon ng kasaysayan (Eng)
47 kahit na (Eng poet.)
49 dating tawag sa San Francisco, Surigao del Norte
50 magmadali (Ilok)
53 hindi na (Ilok)
54 imbitadong bisita (Ilok)
57 malaki’t mahabang balahibo (Eng)
59 bagsak na grado (Eng)
61 sa Japan, beer na gawa sa bigas
63 popular na musika ng Jamaica
65 labas, di kabilang (Eng)
69 ang aking … (Eng) #

Sungbat ti Enero 7, 2018

Share

Leave a Reply