Tagumpay ang kongreso ng Anakbayan-Ilocos

Ni YBETH MARIANO
www.nordis.net

VIGAN CITY — Sa kabila ng tumitinding atake sa mga progresibong organisasyon, matagumpay na naisagawa ang Ikalawang Rehiyunal na Kongreso ng Anakbayan nitong Nobyembre 30, sa Baluarte, Vigan City, Ilocos Sur na mayroong temang “Pasiglahin ang Kilusang Kabataan sa Rehiyon. Isulong ang pakikibaka para sa trabaho, lupa, edukasyon, at karapatan!”.

Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng 130 kinatawan ng Anakbayan na nagmula sa mga probinsya ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Bahagi rin ng kongreso ng Anakbayan Ilocos ang pagdiriwang sa ika-154 na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio na itinuturing na rebolusyonaryong bayani ng mga kabataan.

Pangunahing nilaman ng programa ng kongreso ang talakayan hinggil sa pagbubuo at pagpapalakas ng Anakbayan. Naging panauhing tagapagsalita hinggil dito si Vinz Simon na nagmula sa Pambansang Tanggapan ng Anakbayan. Muling binalikan sa talakayan ang mayamang karanasan ng Anakbayan sa pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos ng mga kabataan sa buong bansa. Sinundan naman ito ulat ng mga naisagawa ng Anakbayan Ilocos.

Matapos ang mga talakayan hinggil sa mga dokumento ng organisasyon ng Anakbayan, kagyat itong sinundan ng pagpaplano ng tatlong pamprubinsyang balangay ng Anakbayan sa rehiyon. Naghalal din ang buong kasapian ng kanilang bagong pamunuan sa rehiyon at mga bagong kasapi ng Council of Leaders ng Anakbayan Ilocos.

Inihalal bilang Pangrehiyong Tagapangulo si Lea Alfiler mula sa Ilocos Norte. Pangalawang Tagapangulo at Pangkalahatang Kalihim naman si Kaloy Mendoza at Ybeth Mariano mula sa Ilocos Sur at La Union. Napili namang Deputy Secretary General para sa Organisasyon si Glenn Mendoza at Deputy Secretary General para sa Edukasyon si Lanber Palaganas. Nahalal naman ang isang mula sa Ilocos Norte bilang Ingat-Yaman.

Nagtapos ang pormal na programa ng kongreso sa pagsumpa ng mga bago at dating kasapi at mga bagong halal na opisyal ng rehiyon. Naglunsad din ang mga delegado ng martsa-rali patungo sa plaza ng Vigan upang upang kundenahin ang sunod-sunod na atake sa mga organisasyon ng mamamayan at mga bantang diktadurya ng gubyerno ni Duterte. # nordis.net

Share

Leave a Reply