Poetry: Kayo’y aming itatakas

Ni KISLAP ALITAPTAP
www.nordis.net

Pinaratangan nila kayo ng mga paratang
Na pinalutang sa pulbura ng kalawang.
Pinangalanan nila kayo ng mga pangalan
Na pinulot sa listahan ng himlayan.

Kayo’y kanilang itinago sa kailaliman
Ng gwardyadong bakuran.
Inilihim sa mga kaibigan
Ang inyong kinaroroonan.

Sa inyo’y kanilang ipinasuot
Ang malalamig na kamay ng lipunan.
Sa inyo’y kanilang isinaklot
Ang takot sa bumubukas na pintuan.

Sa inyo’y kanilang inihain
Ang sinaing na karahasan.
Sa inyo’y kanilang ipinanggigising
Ang ingay sa katabing piitan.

Kayong ang paglaya’y nasa inyong talaarawan,
‘Wag ninyong kainipan ang paghihintay.

Antabayan ninyo ang pag-atungal ng sirena.
Ang sirena ng kanilang pangamba.
Pakaabangan ninyo ang balita.
Ang balitang ihahatid ng ulan sa umaga.

Itatakas kayo ng mga talinhagang
Nasa balat ng mga putikang talampakan.
Itatakas kayo ng mga pangalang
Hindi nakatala sa kanilang mga listahan.

Kung ang kanilang pandarahas
Ay walang pinipiling oras ng pagkagat.
Kayo’y aming itatakas!
Kayo’y aming itatakas!

Kayo’y aming itatakas
Sa tanghaling tapat! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.