Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Disyembre 31, 2017

ACROSS
2 ba, sa Laguna at Batangas
6 bibig ng basket o tapayan (Ilok)
13 tipo ng punong poplar (Eng)
15 ___ Dimaporo, yumaong warlord ng Lanao
16 tipikal na partner ni 60-Across
17 mala-insektong gumagawa ng sapot (Tag)
19 Latin (abbrev)
20 karwaheng 2 ang gulong at 1 kabayo (Eng)
21 dambuhalang ibon ng Australia
22 ipirmi (Eng)
23 higupin (Ilok)
25 lumipat sa gilid (Tag)
27 tatay namin (Ilok)
29 mantsa ng tinta (Eng)
30 Hey ____: sikat na kanta ng Beatles
31 Master in Business Administration (abbrev)
33 sa abot ng kaalaman ko (Eng abbrev)
36 salapi ng Japan
37 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)
38 mga araw (Eng)
39 bayan sa Northern Samar karatig ng Catarman
40 ligo (Kankanaey)
41 kilala din bilang (Eng abbrev)
42 heneral (Eng abbrev)
43 bayan sa Bataan karatig ng Samal
44 mga lalaki (Eng)
45 pangunahing pagkaing-dagat (Tag)
47 24 ____ sa isang araw (Tag)
48 kuweba (Fr > Eng)
49 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Villanueva
52 pakay, misyon (Ilok)
54 literatura (abbrev)
55 mang-usisa nang husto (Eng)
56 huni ng uwak (Eng)
57 peluka (Eng)
58 sa Bibliya, ikatlong asawa ni haring David
60 tipikal na partner ni 16-Across
61 Much __ About Nothing: komedya ni Shakespeare
62 halos himatayin sa kilig (Eng)
63 manguha ng gulay (Ilok)
64 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada

DOWN

1 galit (Ilok)
2 dating pangalan ng Luneta
3 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)
4 malaking antelope ng timog Africa
5 bagamat (Eng)
7 bayan sa Ilocos Sur karatig ng Candon
8 batas, alituntunin (Ilok)
9 aspalto (Eng)
10 instrumento, sukatan (Eng)
11 lahat (Ilok)
12 bitbit na sisidlan (Eng)
14 kumain (Eng)
18 atomic mass unit (abbrev)
24 ang erya ng sirkulo ay 2_r
26 hawa (Ilok)
27 country code ng Azerbaijan
28 kawawa (Ilok)
31 bayan kung saan nalipol ang SAF 44
32 bahin, hatsing (Ilok)
33 bayan sa Ilocos Norte karatig ng Dumalneg
34 peke (Eng)
35 bayan sa Northern Samar karatig ng Catarman
39 sakyan na parang kabayo (Eng)
40 baryang salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)
42 inabot, kinuha ng unat na kamay (Ilok)
43 maseremonyang talumpati (Eng)
46 country code ng United Arab Emirates
47 katutubong tribu sa Canada
48 country code ng Algeria
50 hari (Ilok)
51 telang gawa sa artipisyal na sinulid (Eng)
52 barkadahan (Eng)
53 wala (Ilok)
54 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
56 pinaka-pakialamerong ahensya ng US (abbrev)
59 dating kolonya ng Portugal sa India #

Sungbat ti Disyembre 24, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.