Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Disyembre 10, 2017

ACROSS
1 bayan sa Iloilo karatig ng Miag-ao
8 matibay (Ilok)
15 tagas ng likido o lihim na impormasyon (Eng)

16 bayan sa Palawan karatig ng Quezon
17 aalis na kami (Ilok)
18 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
19 bakulaw, malaking unggoy (Eng)
20 flatfish ng Europe (Eng)
21 taong lasenggero (Eng slang)
22 tawag ng mga ex-GI sa Vietnam
23 hindi (Ilok)
24 kabiserang bayan ng Western Samoa
27 bahagi ng katawan na gamit sa paglakad (Tag)
28 paa mo (Ilok)
31 country code ng Andorra
34 pugon (Eng)
35 bayan sa Laguna karatig ng Pangil
36 bayan sa Aklan karatig ng Malay
39 amoy (Ilok)
40 paboritong istrumento ni Chopin
41 bayan sa Cagayan karatig ng Tuao
44 rehyon na kilala din bilang Southwest Asia (Eng abbrev)
45 mga sakit-sakit (Eng)
46 bangkong saklaw-Asia (Eng abbrev)
48 bayan sa Pangasinan na nakabase sa islang Cabarruyan
49 pagitan (Ilok)
52 rehyong administratibo sa Cordillera (Eng abbrev)
55 ano (Ilok var sp)
56 bayan sa Cagayan karatig ng Gattaran
58 akyat (Ilok)
59 palayok (Eng)
60 unang astronaut ng Russia
61 bayan sa North Cotabato karatig ng Carmen
63 pagkaing-dagat na kabilang sa genus Haliotis
64 gawing katad (Ilok)
65 lumalaban (Eng)

DOWN
1 samsam, embargo (Tag)
2 uri ng hayop o halaman (Lat > Eng)
3 bangin; matarik na gilid ng bundok (Ilok)
4 malapad (Ilok)
5 si Magsaysay, Mitra, o Tulfo
6 katambal ng prop (Eng)
7 salapi ng Japan katumbas ng sentimo
8 nahawaan (Ilok)
9 halaman na pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)
10 bayan sa Bohol karatig ng Loboc
11 country code ng Argentina
12 bayan sa Sarangani karatig ng Malapatan
13 protektadong posisyon sa pagbaril (Tag)
14 instrumentong sumusukat sa bilis ng hangin (Eng)
21 inggit (Ilok)
24 kalagayan ng alipin (Tag)
25 _____ kadalas ang minsan? pelikula, 1982
26 bayan sa Batangas karatig ng Bauan (2 salita)
28 paliguang medisinal (Belgium > Eng)
29 maliit na bariles (Eng)
30 ____ Araullo, sikat na anak ni Dr. Carol
32 bayan sa Cavite karatig ng Tanza
33 kabiserang lunsod ng Crete
37 “___, humbug!” ang bulalas ni Ebenezer
38 mensahe ng papalubog na barko
41 bayan sa Capiz karatig ng Sigma
42 higa (Ilok)
43 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)
47 isla sa silangan ng Panay
48 katapat ng cathode
49 bigas, laman (Ilok)
50 humawa (Ilok)
51 bahid (Eng)
53 ekspresyon ng alarma (Ilok)
54 salapi ng Iran
55 tatlo at isa (Tag)
56 “Oh ____, isang tingin mo lang”: popular na kanta
57 mga nag-iisa (Eng)
60 needlefish (Eng)
62 tipikal na kapartner ni Pa #


Sungbat ti Disyembre 3, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.