Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Disyembre 3, 2017

ACROSS
1 mainis (Ilok)
7 bayan sa Surigao del Norte karatig ng Placer
14 makaskas, unti-unting mabakbak (Eng)
15 tradisyunal na asosasyon sa US para sa karapatang pantao (Eng abbrev)

16 pangunahing ahensya ng gubyernong US sa imbestigasyon (Eng abbrev)
17 pamilya ng mga halaman kabilang ang ginseng
18 ‘____ there, done that’: papunta ka pa lang, pabalik na ako (Eng)
19 gaod ng bangka (Eng)
20 bitin, di-sadyang abala (Tag)
21 liham (Tag)
22 diyosa ng Egypt dati, teroristang grupo ngayon
23 islang-bayan sa Samar
24 kabiserang bayan ng Zamboanga Sibugay
27 sukat sa bilis ng tunog
28 dalhin (Ilok)
29 sa baterya, katuwang ng cathode (Eng)
30 tumindig (Eng)
31 isda (Ilok)
32 handa (Ilok)
36 madamong kapatagan ng Argentina (Sp > Eng)
37 maigsi (Ilok)
38 atras, hakbang paurong (Ilok)
41 Lakay _____ Sinumlag, beteranong lider ng tribung Butbut
42 dalhin palapit (Ilok)
43 apoy (Ilok)
47 alalay (Tag)
48 pataba sa lupa (Sp > Pil)
49 salitang patanong gaya ng ‘ba’ (Tag var)
50 mag-isa (Eng)
51 pangunahing isla sa Batanes
52 gallon (Eng abbrev)
55 barkadahan (Eng)
56 paboritong prutas ng mga unggoy (Tag)
57 pagbayaran, tiisin (Eng)
58 kung gayon (Latin > Eng)
59 bayan sa Bulacan na may piesta sa pagbubuntis
60 mabait, mahinhin (Ilok)
61 probinsya sa Gitnang Luson na sumikat noong World War II

DOWN
1 kasing-lasa ng kamias, sampalok, hilaw na mangga atbp. (Tag)
2 yakap, yapos (Sp > Pil)
3 komon na wika ng mga bansang Arabo (Eng)
4 medyo maputla (Eng)
5 lagusan papasok sa tunel-minahan (Eng)
6 dagat (Eng)
7 tambakan (Ilok)
8 bansang-isla sa Norte Atlantiko
9 sinag ng liwanag (Eng)
10 babaeng kapatid ng magulang; tiyahin (Eng)
11 sasakyan daw ng mga alien? (Eng abbrev)
12 kasama (Kankanaey)
13 walang-pagod (Eng)
21 maliit na ilog (Tag)
23 diyan (Ilok)
24 nanay mo (Ilok)
25 rangya, ningning (Eng)
26 produkto ng pag-iisip (Eng)
29 bakod (Ilok)
30 sabit, bara (Eng)
32 salubungan ng dalawang ilog (Ilok)
33 talo (Ilok)
34 interes o sigla hal. sa pagkain (Sp > Pil)
35 sa tabi (Ilok)
36 bayan sa La Union karatig ng Rosario
38 bayan sa Cebu karatig ng Argao
39 bayan sa Negros Oriental karatig ng Mabinay
40 tawag sa batang babae (Tag)
43 hanging habagat (Ilok)
44 kulay-berdeng kalawang ng tanso (Lat > Eng)
45 bansa sa East Africa karatig ng Kenya
46 kabiserang syudad ng Burma
48 babala, hudyat ng panganib (Eng)
50 halik (Ilok)
51 baligtad ng Taas
53 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
54 palayaw nina Lynda, Marilyn, at Arlyn
56 hikbi, tangis (Eng) #

Sungbat ti Nobyembre 26, 2017

Share

Leave a Reply