Pamprobinsyang konsultasyon ng mangingisda sa Ilocos, naidaos

Ni JOAN VALDEZ
www.nordis.net

VIGAN CITY — Inilunsad ang sunud-sunod na pamprobinsyang konsultasyon sa rehiyon ng Ilocos noong Nobyembre 15-17, 2017 na dinaluhan ng mga mangingisda mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union, sa pangunguna ng Ilocos Center for Research Empowerment and Development (ICRED), isang Non-Government Organization (NGO) at National Anti-Poverty Commission (NAPC), isang ahensiya ng gobyerno.

WORKSHOP. Nagbabahagian ang mga delegadong mangingisda sa Ilocos Norte hinggil sa kanilang kinakaharap na usapin at problema sa pangisdaan. Photo courtesy of Joan Valdez

Layunin ng konsultasyong ito na malaman ang mga usapin at problema ng mangingisda at makapagpalabas ng maaaring aksyon sa mga nasabing usapin. Dagdag pa rito, layunin din ng konsultasyon na makapagbuo ng organisasyon na siyang titindig para sa interes ng mga mangingisda.

Ang mga mangingisda ang isa sa pinakamiharap na sektor sa Pilipinas. Mula sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Region 1, pangalawa ang sektor ng mangingisda sa nakakaranas ng kahirapan. Maraming mga hinaing ang mga mangingisda na hindi nabibigyan ng tugon at problemang hindi nabibigyan ng sagot na nagpapalala sa kanilang kalagayan.

TAGUMPAY. Ang mga mangingisda sa La Union kasama ang Ilocos Center for Research, Empoerment and Development (ICRED) at National Anti-Poverty Commission (NAPC) sa pangunguna ng Community Fish Landing Center (CFLC)-NAPC Ilocos Team ay matagumpay na nakapaglunsad ng pamprobinsyang konsultasyib noong Nobyember 17, 2017. Photo courtesy of Joan Valdez

Isang parte ng konsultasyon ay ang pagtalakay sa pangkabuuang kalagayan ng mangigisda sa Pilipinas. Naugat sa talakayan ang mga mayor na problemang dahilan ng pagkaubos ng likas na yaman at rekurso sa dagat. Tinalakay din kung paano pinagsasamantalahan ang sektor ng mga mangingisda sa pamamagitan ng paglulunsad ng Fish Sanctuaries na ngayon ay tinatawag ng Marine Protected Area (MPA), pagpasok ng Foreign at Commercial Fishing Vessel sa munisipal na pangisdaan, reklamasyon, pribatisasyon, at mga batas na pumoprotekta sa malalaking kompanya at komprador.

Pagkatapos ng talakayan sa pambansang kalagayan ng mangingisda ay inihapag ng ICRED ang mga lokal na usapin sa pangisdaan sa bawat probinsya. Ilan sa mga tampok na problema ng mangingisda ay kakulangan ng suporta ng gobyerno, kakulangan ng mga abanteng kagamitan sa pangingisda, pagpasok ng mga dayuhang barkong pangngisda sa munisipal na pangisdaan, at mga batas at ordinansang mas nagpapahirap sa mga mangingisda.

Ang mga nakalap na usapin at porblema ng mga mangingisda ay mas pinalalim pa sa isinagawang workshops. Dito ay nailabas ang mga ispesipikong problema ng mga mangingisda gaya ng pagdumi at pagkasira ng tubig dagat dahil sa mga dumadaong na dayuhang malalaking barko, at pagkuha ng mga ito sa mga payao ng maliliit na mangigisda sa laot. Nabanggit din na isang problema ang pagrerehistro at pagkuha ng lisensya ng mangingisda upang sila ay malayang makapalaot buhat na rin sa nakasaad sa batas RA 10654 na dating RA 8550 ng BFAR.

Inilatag ng mga delegado ang mga maaaring gawin na tutugon sa mga naibabang problema at hinaing. Ilan sa mga maaaring gawaing binanggit nila ay ang pagpapatigil sa reklamasyon sa baybaying dagat na sumisira sa bahura, pagbasura sa RA 10654 na pumoprotekta sa interes ng mga malalaking komanya at barkong komprador, at pagsulong sa pagpapatupad ng Genuine Fisheries Code na magsisilbi sa mga maliliit na mangingisda.

WORKSHOP ACTIVITY. Ang mga delegadong mangingisda mula sa Magsingal, San Vicente, at Caoayan, Ilocos Sur ay nag-uusap hinggil sa kanilang mga kinakaharap na suliranin sa pangisdaan. Photo courtesy of Joan Valdez

Dinulo ng konsultasyon ang matagumpay na pagbubuo ng mga federasyon at mga representante ng mga mangingisda sa bawat probinsya na bibitbit sa mga napagkasunduang agenda na ilalaban at idadala sa kongreso.

Panawagan ngayon ng mga federasyon at representante ng mga mangingisda na ibasura ang RA 10654 at iba pang batas na hindi paborable sa mga maliliit na mangingisda, pigilan ang pagpasok ng mga Foreign fishing vessel sa mga teretoryo ng Pilipinas, at ipasa ang Genuine Fishery Code na nagsisilbi sa interes ng mga mangingisda.

“Sa matagal na panahon ay hindi nabigyang pansin ng gobyerno ang mga kalagayan at pangangailangan ng mangingisda”, ito ang tinuran ni Camilo, delegado sa konsultasyon. Nagpapasalamat si Camilo at mga delegado na nagkaroon ng ganitong konsultasyon upang maihapag ang kanilang mga hinaing sa pangisdaan at maaksyunan ang mga ito sa pamamagitan ng solido at nagkakaisang organisasyon ng mangingisda. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.