Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Nobyembre 19, 2017

ACROSS
1 hindi tama (Tag)
5 bayan sa Pangasinan karatig ng Benguet at N. Vizcaya (2 salita)
15 halaman na nagluluwal ng hibla’t inulid (Pil)
17 pampaalis ng masamang amoy (Eng)

18 mabigat na kahoy na iniitsa ng mga atletang Scot (Eng)
19 kawalan ng kaalaman (Eng)
20 pamamaga ng taynga (Eng)
22 ___ Banos, sa Laguna
23 anyo o balangkas (Ilok)
27 sa taas ng lebel ng dagat (Eng abbrev)
29 baliktad ng Taas (Tag)
33 anumang makakain (Ilok)
34 sumbrerong militar ng French
35 puting heron (Eng)
37 halaman ng nakakaing butil (Eng)
38 bahagi ng disenyo ng mga letra (Dutch > Eng)
39 hanging habagat (Ilok)
40 araw matapos ang Biernes (Sp > Pil)
41 batay sa pahiwatig (Lat > Eng)
42 biberon (Eng)
45 _____, Paul and Mary: mang-aawit ng 1960s
46 mga araw sa gitna ng buwan, sa sinaunang kalendaryong Roma
47 ampat, hadlang (Ilok)
49 semestre (Eng)
50 bata (Eng)
52 tamad (Ilok)
54 ligawan (Eng)
56 bayan sa Cagayan sa pagitan ng Ballesteros at Pamplona
61 dating pangalan ng GenSan
67 bungo (Eng)
68 naganap (Eng)
69 nakausling bahagi ng taynga (Lat > Eng)
70 patuloy na umiiral (Eng)
71 hindi (Ilok)

DOWN
1 bayan sa Compostela Valley
2 Fortunato ____, loyalistang opisyal militar ni Marcos
3 gilid ng bunganga (Tag)
4 ilog sa Remedios Trinidad, Bulacan
6 mas batang kapatid (Ilok)
7 negatibo (Eng abbrev)
8 hindi (Eng prefix)
9 kahulugan ng popular na “Lodi!”
10 bayan at isla sa bandang Busuanga, Palawan
11 24 ____ sa isang araw
12 palayaw nina Lani, Allan, at Orlando
13 organisasyong kinatawan ni Nelson Mandela (abbrev)
14 hugis-bitwin (Eng)
16 udyok (Ilok)
21 palayaw nina Samuel at Samantha
24 matigas na bahagi ng buko ng niyog (Tag)
25 kilala din bilang (Eng abbrev)
26 Sabado (Eng abbrev)
27 haluan ng hangin (Eng)
28 gagamba (Eng)
29 ang sunod-sunod na biyaya, ayon kay Jesus sa Sermon on the Mount (Eng)
30 magsuot ng damit (Ilok)
31 sinuhayan upang mas tumibay (Eng)
32 masaklaw na suporta’t alalay (Lat > Eng)
34 tagtuyot o taggutom (Pang)
36 gumawa ng puntas o lace (Eng)
38 dagta ng halaman (Eng)
42 sistemang online bago ang Internet (Eng abbrev)
43 kabiserang bayan ng Zambales
44 katre, kama (Eng)
48 dalawa (mga wikang Pil)
51 hayop ng Latin Amerika na hawig sa raccoon
53 isang-kutsara ang sukat (Eng abbrev)
54 mga panalo (Eng)
55 bigat ng responsabilidad (Lat > Eng)
57 balat (Ilok)
58 pinaka-popular na heneral ng Rebolusyong Pilipino
59 buto sa braso (Lat)
60 bayan sa Sarangani karatig ng Jose Abad Santos
62 abo (Ivatan)
63 palayaw nina Deborah at Debralee
64 titulo ng nobilidad sa mga sinaunang Tagalog
65 tawag ng paggalang kina ___ at Kuya
66 sa Japan, 100 ___ ay katumbas ng 1 yen #

Sungbat ti Nobyembre 12, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.