Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Nobyembre 12, 2017

ACROSS
1 sumandok ng kanin (Ilok)
5 pagtanggi, pagbaliktad (Eng)
14 ibulgar, itsismis (Eng)
15 magbigay ng donasyon (Eng)

16 alam (Ilok)
17 singil sa bawat oras o yunit ng patrabaho (Eng)
18 hingal, mabilis na paghinga (Ilok)
19 itulak, sulsulan (Eng)
20 pangbawas sa sakit (Eng)
22 ____ Karenina, sa nobela ni Tolstoy
23 magbayad sa kasalanan (Eng)
24 hukbo ng GRP (abbrev)
26 isa sa pinakaunang sibilisasyon sa mundo
29 ilog sa Rusya na pinaghalawan ni Lenin sa alyas nya
30 bayan sa Abra karatig ng Tubo
33 internasyunal na ahensya sa paggawa (Eng abbrev)
35 50 sentimos (Ilok)
37 pirmahan (Tag)
40 humingal (Ilok)
41 Silangan (Eng)
42 idawit sa mga buhol-buhol (Eng)
43 ______ Code: kodigo legal sa sinaunang Sanskrit
45 “We ___ the world”
46 namatay (Eng)
47 humingal (Eng)
50 baba ng temperatura (Tag)
52 pula (Eng)
54 islang matinding tinamaan ng bagyong Yolanda
56 sandata (Ilok)
59 bayan sa Surigao del Sur karatig ng Claver
63 bayan sa Siquijor
64 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Naawan
66 dakip (Tag)
67 makasaysayang ilog bago naging makeup
68 nakatago (Eng)
69 tambang (Ilok)
70 paglalantad, pagbubunyag (Eng)
71 malilim, nakatago sa mga anino (Eng)

DOWN
1 bayan sa Occidental Mindoro (3 salita)
2 bayan sa Sarangani karatig ng Malapatan
3 katas ng niyog (Tag)
4 tela, paghabi ng tela (Ilok)
5 bayan sa Sorsogon karatig ng Pio Duran
6 makina ng sasakyan (Eng)
7 papausbong (Eng)
8 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)
9 pagsusunog ng koral kaugnay ng paggawa ng apog (Ilok)
10 bayang-isla sa Samar
11 selos, panibugho (Ilok)
12 bansa sa Middle East
13 _____ point: lugar ng pagpihit tungo sa panibago (Eng)
15 kabiserang bayan ng Camarines Norte
21 ___ Jose Rizal: sinaunang titulo ng paggalang (Tag)
25 mga bandila (Eng)
27 nandilat, mabalasik na tumitig (Eng)
28 babaeng nagyo-yoga
31 propeta sa Biblya
32 mula ______ hanggang Jolo: bayan sa Cagayan
34 palayaw ni Gen. dela Rosa ng PNP
35 kung mamarapatin (Tag)
36 katayuan ng pagka-ilegal (Eng)
38 itakda, ilinaw (Eng)
39 sa baterya, ang positibong dulo (Eng)
44 calcium carbonate (Eng)
48 gawing malinis at maayos (Eng)
49 pinunong kilos-hari (Eng)
50 ___ Salonga, kilalang mang-aawit
51 Pepe and _____: mga karakter sa mga lumang libro sa Grade 1
53 ramientang pambutas sa bakal, kahoy atbp. (Eng)
55 takbo ng kabayo (Eng)
57 nagbigay (Eng)
58 hilagang sanga ng Black Sea
60 ____: hari ng Iran bago 1979 Revolution
61 bansang pinakamatagal na inaway ng US sa Latin Amerika
62 bakod (Ilok)
65 Vietnam, para sa mga beteranong Kano # nordis.net

Sungbat ti Nobyembre 5, 2017

Share

Leave a Reply