Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Oktubre 29, 2017

ACROSS
1 ahensyang pangkalawakan ng US (abbrev)
5 mag-alaga ng halaman (Ilok)
13 katuwang ng sibuyas sa lutong gisado (Tag)

15 ilog sa central Switzerland
16 gamot (Ilok)
18 guhit ng low pressure area sa weather map (Eng)
19 numerong 5 (mga wikang Pil)
20 hindi matanda (Tag)
21 nahuli ng dating (Ilok)
23 depekto sa pagbigkas ng mga salita (Eng)
25 Saint Kitts and _____, bansa sa Caribbean
27 kwentong mapanira at walang batayan (Fr > Eng)
28 paglagak sa pwesto (Eng)
31 pulutong ng mga gansa (Eng)
32 trabaho, gawain (Sp > Pil)
33 batas (Sp)
34 tipo ng hairdo (Eng)
36 hindi ngayon (Tag)
37 tsaa (Eng)
38 kamay (Ilok)
40 mataas na bundok
41 pinakamataas na bundok sa Pilipinas
44 Intsia bijuga, punong hawig sa mulawin (Tag)
45 murang di matindi (Eng)
46 dagta sa puno, napinagkukunan ng shellac (Fr > Eng)
49 salapi ng Papua New Guinea
50 takot (Eng var)
52 direksyong timog (Ilok)
54 miyembro ng kaparian (Eng)
55 lokasyon ng huling balwarte ng mga Espanyol sa Pilipinas
56 magaan na estilo ng galaw (Eng)
59 pangsangga sa katawan (mga wikang Pil)
62 ampatan, pahinain (Eng)
63 bayan sa Cavite karatig ng Tanza
65 rehyon sa silangang Mindanao
66 kumot (Ilok)
67 tradisyunal na sukat ng tela, 45 pulgada (Eng)
68 mga tradisyunal na kasabihan (Eng)
69 sakit na pamamaga ng ugat (Eng)
70 daloy (Pil)

DOWN
1 Katulad ng 1-Across
2 pagliban na walang paalam (Eng abbrev)
3 salubungan ng dalawang ilog (Ilok)
4 tradisyunal na koronang bulaklak (Lat)
6 batang babae (Eng)
7 babaeng katulong (Eng)
8 hukbo (Eng)
9 tanawing dagat (Eng)
10 bayan sa Leyte karatig ng Villaba
11 humingal (Ilok)
12 pangungutya sa paraang makasining (Eng)
13 bayan sa Pangasinan karatig ng San Manuel
14 graba, maliliit na bato (Eng)
17 katayuan (Ilok)
22 alak (Eng)
24 pirma (Tag)
26 kural ng baboy (Eng)
29 salapi sa sinaunang Greece
30 bagsak, hulong (Eng)
31 bituka (Eng)
35 bayan sa Lanao del Sur
38 higpit (Tag)
39 pagkalap ng metal sa lupa (Sp > Pil)
41 muli (Eng)
42 kapwa tagapagmana (Fr > Eng)
43 kaiba (Eng)
44 ipagdasal (Ilok)
45 pinaka-nakakakilabot (Eng)
46 pasilidad sa syensya o medisina
47 talo (Ilok)
48 bayan sa Batangas karatig ng Tuy
50 memorya (Tag)
51 magnaknak, mag-impeksyon (Eng)
53 bakulaw ng Ethiopia
54 unang isla sa Pilipinas na nasakop ng Espanya
57 hadlang, bara (Ilok)
58 latak ng ilog (Eng)
60 ____ at gulaman
61 mga panahon sa kasaysayan (Eng)
64 imbestigasyon sa krimen (Eng abbrev)#

Sungbat ti Oktubre 22, 2017

Share

Leave a Reply