Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Oktubre 8, 2017

ACROSS
1 dating tawag sa bayan ng Quirino sa Ilocos Sur
5 dating tawag sa bayan ng San Francisco, Surigao del Norte
12 bayan sa Cagayan na may Basilica ng simbahang Katoliko

14 baboy-ramo (Ilok)
15 kalagayan (Ilok)
18 kawanihan sa imbestigasyon ng Pilipinas (Eng abbrev)
19 paraan o moda ng pagkilos (Eng)
20 hayop sa gubat (Tag)
22 kilalang kumpanya ng brodkast sa UK (Eng abbrev)
24 sisiw ng Guinea fowl (Eng)
25 tenyente (Eng abbrev)
26 simbolo ng bismuth
27 nalangisan (Eng)
30 bayan sa La Union karatig ng Pugo
32 natalo (Ilok)
33 kuryenteng hindi DC
34 marahas na pagnanakaw (Ilok)
35 bayan sa Zamboanga del Norte karatig ng Salug
36 pamunas sa puwit (Ilok)
37 mayor na syudad sa France
39 laki ng ani (Ilok)
40 dakilang rebolusyonaryo ng Tsina
41 masamang timpla o ugali (Ilok)
45 halaman na pinagmumulan ng hibla’t inulid (Pil)
46 simbolo ng arsenic
47 sa mismong sandali (Ilok)
48 hilig (Ilok)
50 isa sa 50 estado ng US
51 ayos
52 diploma sa kolehyo (Eng abbrev)
53 bayan, bulkan at lawa sa Batangas
56 klase ng alak (Eng)
57 parsela ng lupa (Eng)
58 mas pangit (Eng)
61 aklatan (Eng abbrev)
63 tinda, kalakal (Ilok)
64 ang totoo (Eng)
65 pagkain mula sa dagad (Tag)
67 hugutin, sunggaban, ilayo (Ilok)
68 bayan sa Cavite, isla din sa Moluccas

DOWN
2 sikat na serbisyong pamalitaan (Eng abbrev)
3 kamag-anak (Eng)
4 ipangtakip (Ilok)
6 Vietnam
7 ekspresyon ng pagkabigla o pag-aalala (Pil)
8 ungik ng baboy, sa Ingles
9 dagdag, ekstensyon (Eng)
10 disenyong doble-kurba (Eng)
11 probinsya sa Mindanao (2 salita)
13 bayan sa Antique karatig ng Barbaza
15 bayan sa Maguindanao karatig ng Parang (2 salita)
16 bayan sa Cebu, at probinsya sa Espanya
17 samahan ng mga lasenggero na nais huminto (Eng abbrev)
21 komon na puno sa tabing-dagat (Pil var)
23 nakasuot (Eng)
26 pagkasira, pagkalason (Eng)
28 itim o lubhang madilim (Eng)
29 tipikal na kapartner ni Mom (Eng)
31 bayan sa Oriental Mindoro karatig ng Calapan
33 mala-pulbos na dumi sa daan (Tag)
36 dalhin (Ilok)
38 grupong dalawahan (Eng)
39 talo (Ilok)
41 bayan sa Maguindanao karatig ng Datu Odin Sinsuat
42 si Mr. Sharif, si Mr. Epps, o si Gen. Bradley
43 hindi nauna (Tag)
44 manunulat ng mga kasabihan (Eng)
45 imbot, kasakiman (Ilok)
49 tuwa, lugod (Tag)
54 halik (Ilok)
55 kulay ng maputlang violet (Sp > Pil)
57 syudad sa timog California (abbrev)
59 tradisyunal na sukat, 45 pulgada (Eng)
60 klase ng pagkaing butil (Eng)
62 brigada (abbrev)
66 country code ng Argentina #

Sungbat ti Oktubre 1, 2017

Share

Leave a Reply