Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Oktubre 1, 2017

ACROSS
1 syudad sa Southern Leyte
6 akin (Ilok)
12 maghabi ng tela (Ilok)
13 bayan sa Cebu, bandang timog ng Aloguinsan

14 panahon bago si Kristo (Eng abbrev)
15 halaman na hawig sa repolyo (Eng)
16 posibleng masampasahan ng kaso (Eng)
17 kilalang broadcast company na nakabase sa UK (abbrev)
18 ngayon (Ilok)
19 tulungan (Ilok var)
20 lengwahe ng mga pipi’t bingi (Eng abbrev)
21 prutas mula sa China, kulay berde’t kayumanggi
23 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
26 susi (Eng)
27 ______ na Kahoy, bayan sa Batangas
31 magsunog ng korales para makagawa ng apog (Ilok)
34 mula ______ hanggang Jolo
35 katapat, kaharap (Ilok)
37 bansa sa Horn of Africa, karatig ng Ethiopia
38 kabiserang syudad ng Turkey
40 mahahabang panahon (Eng)
41 isa sa mga libro ng propeta sa Lumang Testamento
42 dalawa (mga wikang Pil)
45 templong Buddhist
46 gatla sa kawayan (Ilok)
48 hindi pareho (Tag)
51 magaling (Ilok)
53 abakada (Eng)
55 gallon (Eng abbrev)
56 isa sa mga pinaka-kilalang diyos sa sinaunang Greece
57 hindi tama (Tag)
58 country code ng Angola
59 angkop bungkalin (Eng)
60 bayan sa Rizal, karatig ng Teresa
61 kilalang U.S. sharpshooter
62 mataas na paggalang (Eng)

DOWN

1 magbuo ng relasyong magkaibigan (Tag)
2 loyalistang heneral nina Marcos at Ramos
3 “Lagot!” (Ilok)
4 tingnan (Eng)
5 baligtad ng Out
6 kalayo (Ilok)
7 nakabase sa syudad (Eng)
8 pugon (Eng)
9 ahas (Ilok)
10 anti-imperyalista (abbrev)
11 mga prinsipyong Ecclesiastical (Eng)
13 umusog konti (Eng)
14 sistemang online bago sumikat ang Internet (Eng abbrev)
16 lumubog (Eng)
17 Bachelor of Arts (abbrev)
19 anghit (Eng abbrev)
22 estado (Eng)
24 mga halamang legume (Eng)
25 halaman na pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)
27 ___ Roxas, tatakbo kaya uli?
28 kabiserang bayan ng Western Samoa
29 pana (Eng)
30 eryang ginagamit sa maraming team sports (Eng)
32 maga (Eng)
33 probinsya ng Kordilyera na may pinakamaraming bilang ng bayan
36 bulalas ng pagkabigla
39 kung ideal ang sitwasyon (Eng)
43 may gamit (Eng)
44 malaking ilog sa Benguet-Pangasinan
46 pabilog na mapa ng mundo (Eng)
47 halimbawa (Lat abbrev)
49 daga (Ilok)
50 aluminum (abbrev)
51 impormer sa droga (Eng slang)
52 inggit (Ilok)
53 ilog sa central Switzerland
54 alanganin na kulay-asul at kulay-abo (Eng)
57 higaan o apakang nakalatag sa sahig (Eng)
59 samahan ng mga gustong huminto sa paglalasing (Eng abbrev)
60 batsilyer sa syensya (abbrev)#

Sungbat ti Setyembre 24, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.