Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Setyembre 24, 2017

ACROSS
1 patunayang totoo (Ilok)
9 halimuyak (Tag)
14 may-bayad, hindi hingi (Tag)
15 karwahe, bagon ng pasahero (Eng)

17 hindi baba (Tag)
18 akyatin (Ilok)
20 huni ng tupa (Eng)
22 solido, likido, at ___
23 liksi, pagiging maremedyo (Ilok)
25 kilalang censor sa sinaunang republika ng Roma
26 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)
27 inaalisan ng pakiramdam (Eng)
30 ng (Eng)
31 bahagi ng katawan na panglakad (Tag)
34 bayan sa Nueva Vizcaya sa triboundary ng Isabela at Ifugao
35 awa (Ilok)
37 humuhupa (Eng)
39 bayan sa Occidental Mindoro, bahagi ng isla ng Lubang
40 pangatlong pinakamalaking isla sa Pilipinas
42 bayan sa Aklan, karatig ng Ibajay
44 pambuno (Ilok)
45 sa mga kwento ni Kipling, pinuno ng mga Indian wolf
46 gilid (Ilok)
50 unang isla sa Pilipinas na kinolonya ng mga Espanyol
51 Tipikal na katuwang ni Mom (Eng)
52 ang huling garison na isinuko ng mga Espanyol sa Luzon
54 signal na humihingi ng tulong, sa mga barko
55 fa sol __ ti do
57 may kinalaman kay Aaron (Eng)
59 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
61 African Development Bank (Eng abbrev)
62 matinding sermon (Eng)
66 idlip (Eng)
67 huli sa oras (Ilok)
69 bayan sa Cagayan, karatig ng Baggao
70 nakasuot (Eng)
72 animo’y hari o reyna (Eng)
74 pangangailangan (Eng)
75 sa Biblia, kapatid ni Moses
76 scrap metal na ginagamit bilang ballast (Eng)

DOWN
1 ubos (Ilok)
2 kabiserang bayan ng Camarines Sur
3 malaking bubuyog (Ilok)
4 bumigay (Eng)
5 tipo ng kuryente sa saksakan (Eng abbrev)
6 bastos na batang lalaki (UK Eng slang)
7 bayan sa Ilocos Sur na dating tinatawag na Baugen
8 nakatira sa karagatan (Eng)
10 country code ng Austria
11 pinakamalaking syudad sa Bikol
12 _____ Kadalas ang Minsan? (pamagat ng pelikula)
13 kweba o lupa na hitik sa mga buto ng hayop (Eng)
16 mga sumbrero (Eng)
19 tira, tuloy (Ilok)
21 baliktad ng From (Eng)
24 buntot (Eng)
28 bayan sa Capiz, karatig ng Sigma
29 sa Biblia, anak ni Abraham at Sarah
31 bayan sa Cagayan, katatig ng Tuguegarao
32 talo (Ilok)
33 ampat, hadlang (Ilok)
35 bandidong grupo sa Basilan at Sulu (Eng abbrev)
36 sa halip (Sp > Pil)
38 bayan sa Misamis Oriental, karatig ng Binuangan
41 tantya, suspetsa (Ibanag)
43 malungkot (Eng)
46 itapak (Ilok)
47 basura (Eng)
48 punas-puwit (Ilok)
49 katutubong mamamayan sa dulong-hilaga ng Canada
53 salapi ng Iran
56 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)
57 sa malayo (Eng)
58 tipo ng makina na pang-karga sa mabibigat (Eng)
60 pansamantalang silungan hal. ng mangingisda (Ilok)
61 palayaw nina Albert, Allan at Alden
63 tumalilis, tumakas (Eng)
64 ahas (Ilok)
65 mala-ugat na deposit ng ginto (Eng)
68 Wide Area Network (abbrev)
71 __ re mi fa sol
73 tenyente (Eng abbrev) #

Sungbat ti Setyembre 17, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Makan a la Pinoy: Kikiam  » »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.