Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Setyembre 17, 2017

ACROSS
1 “Pagbilang ko’ng _____, nakatago na kayo!”
6 dumi, sa isip man o literatura (Eng)
10 apelyido ni Mocha
14 halos bertikal na (Eng)
15 bangungot ng ilang jornalista (Eng)

17 tipikal na kapartner ni Ina
18 sa paraang mapandigma (Eng)
20 Vietnam, sa alaala ng mga beterano nito
21 salubungin (Ilok)
22 ang (Eng)
23 bandidong grupo sa Sulu’t Basilan (Eng abbrev)
26 pagbawas ng sanga’t dahon (Ilok)
27 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)
28 aklatan (Eng)
30 ranggo sa militar (Eng abbrev)
31 magbarena ng butas (Eng)
32 bayan sa Cagayan karatig ng Flora, Apayao
34 magpakahirap sa trabaho (Eng)
37 sa paraang impormal o walang seremonya (Eng)
38 maling desisyon o aksyon (Eng)
39 alamat ni _____ Makiling
40 di kailanman (Eng)
41 lugar-inuman (Eng)
42 palaging suot ni DOJ Sec. Aguirre (Eng)
43 ilog sa Zambia
44 pulbos sa eyeliner (Arabic > Eng)
48 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.
49 kabisera ng Zambales
50 liwanag sa bukang-liwayway (Ilok)
55 humingi sa desperadong paraan (Eng)
56 dam sa bandang Nueva Ecija
60 ito, iyan, iyon (Ilok)
61 kilalang award sa Hollywood
62 baligtad ng Oo (Tag)
63 palayaw nina Vanessa, Inessa atbp.
64 malusog at matipuno (Eng)
65 pagguho, pagbagsak (Eng)

DOWN
1 saging (Ilok)
2 bakulaw (Eng)
3 palayaw nina Melissa, Melvin atbp.
4 Philippine Airlines (abbrev)
5 balat (Ilok)
6 taong madungis o dumihin (Eng)
7 probinsya sa hilagang Mindanao (2 salita)
8 puwit (Ilok)
9 teknolohiya sa panahon ng mga telegrama
11 bayan sa Agusan del Sur, karatig ng Trento
12 pinakamadugong beach sa Normandy noong 1944
13 pinangalanan (Eng)
16 palayaw nina Lynda, Marilyn, at Arlyn
19 kotse (Eng)
23 pataba, pampuno sa kulang (Sp > Pil)
24 kabaong na gawa sa bato (Gr > Lat > Eng)
25 masayahin (Eng)
26 gamit sa pagpahid o pagpunas (Tag)
27 taboy (Ilok)
28 babad sa kumukulong tubig (Ilok)
29 nakarolyo sa araw, nakalatag sa gabi (Tag)
32 palayaw nina Lemuel, Clemente atbp
33 dating tawag sa paliparang NAIA
35 bahagi ng bituka (Lat > Eng)
36 instrumentong tinutugtog daw ng mga anghel (Eng)
44 hawak-kamay na alalay (Ilok)
45 tabatsoy (Eng)
46 banayad na paglabusaw sa tubig (Eng)
47 dating karibal ng CIA
50 pinakamataas na bundok sa Pilipinas
51 katutubong sibilisasyon sa timog Amerika
52 ilog sa central Switzerland
53 mga bulalas ng pagkabigla (Eng)
54 gupitin (Eng)
57 wala (Eng)
58 hindi siya Unix, sa mga may-alam sa Linux
59 pinakamataas na ranggo sa navy (abbrev) #

Sungbat ti Setyembre 10, 2017

Share

Leave a Reply