Statements: Pagkondena sa kasong isinampa sa MGA magsasaka ng Rizal

Ng ANAKPAWIS CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

August 2, 2017

Mariing kinukondena ng Anakpawis Partylist, Kagimungan, Alyansa ng mga Magsasakang Maag-aguman ti Daga (AMADA), Alyansa ng Kababaihang Magsasaka (AMIHAN- Cagayan)  ang pagsasampa ni Atty Nelson Villaflor ng kasong Frustrated Murder sa dalawampu’t limang (25) magsasaka ng Brgy Mauanan, Rizal.

Ang mga kinasuhan ay ang mga lehitimong nagsasaka o matagal nang nakaposisyon sa lupang  inaaplayan ni Atty Nelson Villaflor noon pa 1993. Kabilang sa mga kinasuhan ay isang batang edad 14 at isang matandang may kapansanan, bingi at di na makalakad na edad 80. Malinaw na harassment at panggigipit sa mga magsasaka ang mga hakbang na ito ng kampo ng Villaflor. 

Ang lupain ay dating  pasture land sa pagitan ng Mauanan, Rizal at Brgy Alangigan, Conner na may lawak ma 260 hektarya. Apektado ang humigit-kumulang 100 magsasaka. Kasalukuyan itong tinatamnan ng mais,  palay, saging at mga prutas. Ilang dekada na ring mula nang hinawan at sinasaka ng mga magsasaka ang lupain.  Binakuran ng mga magsasaka noon ang kanilang pananim para di pasukin ng mga baka ni Villaflor. Taong 2000 wala na ang mga baka ni Villaflor.  Nagpatuloy naman ang pagpapaunlad ng mga magsasaka sa lupain hangang sa kasalukuyan.

Nitong nakaraang mga buwan, hindi lingid sa kaalaman ng mamamayan ng Rizal ang mga pagsisikap nina Villaflor na palayasin ang mga magsasaka. Sa utös ni Atty Villaflor, sinira at pinagpuputol ng mga bayarang tauhan niya ang mga alambreng bakod ng mga magsasaka at dinemolis ang  isang nakatayong bahay ng magsasaka.

Sa ganitong pangyayari, binuo ng mga magsasaka ang kanilang pagkakaisa at organisasdong naglunsad ng mga lehitimong anyo ng protesta. Bukod sa pagbabantay sa kanilang posisyon, nagreklamo sa mga ahensya ng gubyerno at naglunsad ng organisadong bungkalan. Walang ibang armas at rekurso ang magsasaka kundi ang kanilang organisasyon at nagkakaisang determinasyong ipagtanggol ang kanilang sarili at karapatang igiit ang lupang sinasaka.

Muli, ipinapahayag naming mga progresibong organisasyon sa probinsya ng Cagayan na kami ay kaisa ng mga magsasaka ng Mauanan, Rizal sa kanilang hangaring igiit ang istorikal, moral at legal na karapatan nila sa lupang sinasaka. Mahigpit ding kinokondena ang kriminalisasyon ng kasong ito na disin sana’y usaping agraryo.

Itigil ang kriminalisasyon ng mga kasong agraryo!
Lupa sa mga nagbubungkal ng lupa hindi sa mga panginoong maylupa!
Isulong ang tunay na repormang agraryo! # nordis.net

Share

Leave a Reply