Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Agosto 20, 2017

ACROSS
1 bayan sa Lanao del Sur na bahagi ng “peace corridor” para sa krisis sa Marawi
7 patawad (Ilok)
14 iligpit ang mga ibinilad (Ilok)
16 magbago ng isip, magsisi (Ilok)
17 bayan sa Quezon na ipinapalagay na balwarte ng NPA

18 walang namumukod na paa (Eng)
19 malaki pero mababaw na lawa (Eng)
20 bayan sa Abra na pinagharian dati ng mga Castillo
23 mahabang panahon ng tag-yelo sa mundo (Eng)
25 bayan sa Ilocos Sur, lugar ng Elpidio Quirino stadium
30 tiyo (Ilok var)
31 puwang, siwang (Eng)
33 behikulo na kayang imaneho ng bata (Eng)
34 baliktad ng bukas (Sp > Pil)
35 udyukan (Ilok)
36 kunin sa sampayan (Ilok)
38 mas konti (Eng)
40 di-sadyang naiwan (Ilok)
41 mabulaklak o halos musikal na tula (Eng)
42 instrumentong pangtapyas sa kahoy (Ilok)
45 humuhupa (Eng)
46 travel, trip (Tag)
48 tiyaking maipaabot agad (Ilok)
50 bitbit; bagay na kinakarga (Ilok)
54 itabi (Ilok)
55 Stockholm ang kabiserang syudad nito
57 buksan ang naka-kodang mensahe (Eng)
58 patong, dagan (Ilok)
59 mangharang para magnakaw (Ilok)
60 bayan sa Samar na may kontrobersyal na MPSA

DOWN
1 babasahin o lalagyan ng bala (abbrev)
2 imbot, pagkasakim (Ilok var)
3 sa UK, titulo ng respetadong babae (Eng)
4 lipat (Ilok)
5 magkasugat-sugat (Eng)
6 hayop sa gubat (Tag)
8 hanging habagat (Ilok)
9 kailan (Kalinga)
10 tahanan (Eng)
11 lumusong sa mababaw na tubig (Eng)
12 wala (Ilok)
13 wala (Eng)
15 magkaagapay na umaksyon (Eng)
20 sa Tsina, katumbas ng 500 metro
21 pinakabahagyang pagkati ng tubig (Eng)
22 sa Biblia, pangatlong anak ni Haring David na pinatay ni Joab
24 Kastila (Eng)
26 sagana sa lupa (Eng)
27 ingay (Eng)
28 maliliit na bata (Eng)
29 salapi ng Japan
31 swerte, tadhana (Ilok)
32 matalas na tagaytay ng bundok (Fr > Eng)
34 saging (Ilok)
36 kanyon panlaban sa eroplano (Eng abbrev)
37 bayan sa Davao del Sur na base daw ng NPA
39 unang probinsyang itinatag ng mga Espanyol sa Pilipinas
42 paalam, abiso (Ilok)
43 gabayan ang mga hayop tungo o mula sa pastulan (Ilok)
44 bayan sa Rizal na mabundok pero kadikit ng Lawang Laguna
46 _____ Day ang Mayo Uno
47 at (Kankanaey)
48 dalhin, ihatid (Ilok)
49 tipo ng daga sa Timog Amerika na kahawig ng baboy
51 baybayin nang mabagal ang mga kalsada o landas (Eng)
52 higa (Ilok)
53 luha (Eng)
54 sila (Ilok var)
55 paliguang mineral (Eng)
56 na (Ilok var) #

Sungbat ti Agosto 13, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Makan a la Pinoy: Bangus  » »

Leave a Reply