Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Agosto 13, 2017

ACROSS
1 gawin mo nang sarili, huwag sa iba (Eng abbrev)
4 hagis, itsa (Pang)
10 sistemang online bago sumikat ang Internet (Eng abbrev)

13 nasa kama na (Eng)
15 dating bayan ng Davao del Norte, bahagi ngayon ng Samal City
16 ilan (Kankanaey)
17 base ng 5th ID Phil Army sa Isabela
18 pagkabalam (Tag)
19 sukat ng lawak ng lupa (Eng)
20 may edad na (Eng)
21 salita (Kankanaey)
22 bansang sumakop sa Pilipinas (Eng)
23 lalaki (Eng)
25 kunin, panghawakan (Eng)
27 istrukturang pandekurasyon sa kalsada (Sp > Pil)
28 alalay ng bise presidente (Eng abbrev)
30 yttrium aluminum garnet
31 sa mitolohiya ng Greece, diosa ng bahaghari
32 magbawas ng tangkay (Ilok)
33 dagat (Eng)
35 “You ___ my sunshine…”
37 tipikal na katuwang ni Ama
38 tipo ng musika mula sa Jamaica
40 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
43 bangko para umano sa kaunlaran ng Asia (Eng abbrev)
45 ibasura (Tag)
46 ahente kontra-droga (Eng)
48 tenga (Eng)
50 abakada (Eng)
52 angil ng mabangis na hayop (Eng)
53 ngunit (Ilok)
55 gamitin (Eng)
57 tipo ng antelope sa Sahara
58 sa tabi (Ilok)
60 pagtambang (Ilok)
61 templo sa sinaunang Egypt
62 mula sa simula (2 salita, Latin)
63 kasuklam-suklam (Eng)
64 mga edad (Eng)
65 mangkok na gawa sa kahoy
66 kalagin, ibalik sa dati (Eng)
67 salapi sa Japan
68 taong nagmamaneho ng wagon (Eng)
69 tipo ng needlefish (Eng)

DOWN
1 lupa namin (Ilok)
2 sabihin (Ilok)
3 bansa sa Middle East na kasalukuyang ginugulo ng US
5 talo (Ilok)
6 salubong (Ilok)
7 ibahay (Ilok)
8 bigkas (Ilok)
9 kilala din bilang (Eng abbrev)
10 bayan sa Ilocos Norte na itinatag ni Bacsalandoc, isang Igorot
11 kilalang baryo ng Sinait, Ilocos Sur
12 kumitid nang abnormal, tulad ng mga ugat ng matanda (Eng)
14 supot, hindi pumutok (Eng)
16 bayan sa Lanao del Sur, sa silangan ng Baloi
24 bayan sa Batanes
26 anumang dumi na inilabas ng katawan (Latin > Eng)
28 kalagayan ng alipin (Tag)
29 alisan ng sobrang sanga at dahon (Ilok)
34 malapad (Ilok)
36 unang anak (Tag)
39 tipo ng tangke de giera (Eng abbrev)
41 balot sa sugat (Eng)
42 araruhin (Ilok)
44 bayan sa Nueva Vizcaya karatig ng Lamut, Ifugao
47 magaspang, garapal (Eng)
49 balabal ng mga bagong-panganak sa Mexico (Sp)
51 bulalakaw (Eng)
54 eksperto (Hebrew > Eng)
55 bata (Ilok)
56 sangla (Ilok)
59 panahong matagal nang lipas (Eng)
60 abo (Ibanag)
62 tipikal na katuwang ni Ina #

Sungbat ti Agosto 6, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.