Sine Katutubo sa BCHS, matagumpay na nailunsad

Ni MA. ADOREN TORIO
www.nordis.net

BAGUIO CITY — Mahigit 500 estudyante ng Baguio City High School (BCHS) ang nakiisa sa ginawang Sine Katututbo ng Progressive Igorot for Social Action (PIGSA) nitong Hulyo 19.

Kakabit ng lalo pang pagpapalakas ng kilusan ng mga kabataang Igorot ay dinala ng Sine Katutubo ang temang, “Celebrating the Unity of the Cordillera People” kung saan itinampok ang dokumentasyon ng ika-33 Selebrasyon ng Araw ng Kordilyera na naganap nitong April 23-25 sa Balbalan, Kalinga at ilan pang progresibong panuorin.

Inilunsad ang Sine Katutubo sa BCHS sa pakikipagtulungan sa departamento ng Araling Panlipunan ng nasabing paaralan. Maliban sa pagpapalabas ng mga maiikling pelikula, kinapalooban ito ng mga diskusyong tumalakay sa kalagayan ng mga katutubo sa Kordilyera, oryentasyon ng PIGSA at kilusan ng katutubong kabataan sa Kordilyera.

“Layon nating ilibot sa mga eskwelahan at barangay ng Baguio ang Sine Katutubo at mga kagaya pang aktibidad upang pagkaisahin at pakilusin ang libo-libong bilang ng mga kabataan para sa karapatan nating mga katutubo sa lupa, buhay at kabuhayan,” ayon kay Nedlloyd Yang-ed Tuguinay, tagapagsalita ng PIGSA.

“Napapanahong lalo pang palakasin ang kilusang kabataan, lalo ang mga kabataang katutubo, sa gitna ng lumalalang krisis sa ilalim ng administrasyong Duterte at sa lantarang paglalako ng burgis-dekadenteng kulturang dumudungis sa potensyal ng mga kabataan at sa katutubo nating kultura,” dagdag pa ni Tuguinay.

Matagumpay at positibo ang naging pagtugon ng mga estudyante at guro ng BCHS sa isinagawang aktibidada na ito.

“Eye-opener ang activity na ito, ngayon ay nakita ko ang kahalagahan ng pagkakaisa natin, Igorot man o hindi, sa pagtatanggol sa ating mga karapatan at katutubong kultura,” saad ng isa sa mga estudyante ng BCHS matapos ang aktibidad.

Bukod pa rito, nakapagrekluta rin ng malaking bilang ang PIGSA sa BCHS matapos ang aktibidad.

“Asahang lalo pang iigiting at lalawak ang kilusan ng mga kabataang katutubo,” dagdag pa ni Tuguinay. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.