Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hulyo 2, 2017

ACROSS
1 kahoy at papel na sinira ng peste (Tag)
7 bayan sa Ilocos Sur, at syudad sa Isabela
15 alalahanin (IIok)
17 bayan sa Bukidnon na may saklaw sa Mt. Kitanglad

18 isang estado sa bahaging timog ng US
19 citric acid (Eng)
20 daldalan (Eng)
21 angkop na gantimpala (Eng)
23 magluto (Eng)
24 lipatan (Ilok)
26 Sa Taon ng Panginoon (Lat abbrev)
28 tipo ng kawayan (Bisaya)
31 dagdag (Ilok)
32 kutob o tantya (Ilok)
34 orchid (Tag)
35 husay sa tamang pagpapasya, hal. sa negosyo (Eng)
37 tawag ng mga beterano sa bansang Vietnam
38 malungkot (Eng)
41 maghanda (Eng)
42 manloko (Eng)
43 bayan sa Maguindanao, karatig ng Datu Odin Sinsuat
44 taong masaya sa pananakit sa iba (Eng)
46 instrumentong musikal na tunog-anghel (Sp > Pil)
48 ako (Ilok)
49 suriin ang mga libro de kwenta (Eng)
53 klase ng kendi (Eng)
55 country code ng Andorra
56 porsyento ng liwanag mula sa repleksyon ng planeta (Lat > Eng)
57 mga bakulaw (Eng)
59 sigla sa pagkain (Sp > Pil)
61 lalaking pusa na kinapon (Eng)
62 paboritong turistang destinasyon, Nassau ang kabisera
65 maglagay ng pataba (Ilok)
67 islang bayan sa Palawan
68 nangmo-molestya (Eng)
69 kaayusang kasamak (Eng)
70 disenyong nakatatak sa balat

DOWN
1 kabiserang syudad sa Isabela
2 madali (Ilok)
3 magtabi, magkatabi (Ilok)
4 dulong panulat (Eng)
5 agad-agad (Ilok)
6 bansa sa Middle East
8 abakada (Eng)
9 bayan sa Cavite, karatig ng Tanza
10 ayaw, tanggi (Tag)
11 paglusob, pagpasok (Eng)
12 maglakad na pasakang (Ilok)
13 nakakuha (Eng)
14 isa (Eng)
16 hindi (Eng sinauna)
22 bayan sa Maguindanao (2 salita), karatig ng Talitay
25 palayaw nina Robert at Robin
27 tipo ng mamahaling tela (Eng)
29 bakit (Ilok)
30 rangya (Eng)
32 pagwawalambahala (Lat > Eng)
33 masyadong direkta (Eng)
35 baryang salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)
36 probinsya sa Gitnang Luson (abbrev)
38 bayan sa Pangasinan, karatig ng Alaminos
39 apdo (Ilok)
40 bayan sa Zamboanga Sibugay, karatig ng Siay
41 pahabol-sulat (abbrev)
45 lugar-inuman (Eng)
47 mala-kamel na alagang hayop sa Timog Amerika
49 laman ng isip kapag bumalik sa nakaraan (Tag)
50 namnaming mabuti (Eng)
51 at noong (Ilok)
52 bayan sa Negros Occidental, sa timog ng Escalante
54 kapareho ng 6-Down
56 amoy (Ilok)
58 asin (Eng)
60 missile ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)
62 pamalo o paniki (Eng)
63 ___ kung marami, “is” kung mag-isa (Eng)
64 respetableng tawag sa lalaking boss sa opisina (Eng)
66 pusta (Eng) #

Sungbat ti Hunyo 25, 2017

Share

Leave a Reply