Tagumpay ang barikada ng magsasaka sa Isabela

Ni REYNALDO GAMENG
www.nordis.net

ALICIA, Isabela — Muling nahadlangan ng barikada ang demolisyon ng mga tahanan ng mga maralitang magsasaka sa Barangay Bagong Sikat, Alicia, Isabela noong Hunyo 12, 2017. Pangatlong banta na ito ng pagdemolis ng tirahan ng mahigit na 20 pamilyang magsasaka matapos ang desisyon ng korte noong 2016 pabor sa malaking panginoong maylupang si Aurelia Mapili.

Sa nakaraang dayalogo noong Marso ay muling tumanggi si Mapili na ibenta na lamang sa mga magsasaka ang lupang napakatagal na nilang tinitirahan at pinagkukunan ng ikinabubuhay.

Ayon kay Exequiel Tubog, lider ng Bagong Sikat Farmers Association, mula pa 1960 ay nagbungkal at nanirahan na sila sa naturang lupa. Ang kanilang angkan ay mga matatapang na Hukbalahap mula Nueva Ecija. Inanyayahan sila ng panginoong maylupang sina Clarita Mariano at Sergio Mapili Sr. na tumira at magsaka sa Isabela. Naging katulong sila sa paglaban sa katunggali nitong panginoong maylupa. Taun-taong nagbigay ng upa sa lupa kay Mariano at Mapili ang mga kasamak (tenant) na umaabot sa kalahati ng kanilang inaani kahit na noon lamang 1978 napatituluhan ni Mariano ang lupa.

Sinaklaw ng Operation Land Transfer ng PD 27 ang lugar na ito pero hindi man lamang naisadokumento ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang 18 ektaryang masaganang palayan na ito na bahagi ng higit 60 ektaryang lupa ng mga Mapili. Naisangla ang lupa sa Rural Bank of Angadanan at tuluyang nakamkam ito. Imbes na ipinasok ng bangko ang lupa sa programa sa reporma sa lupa o inalok sa mga matagal nang nakikisaka rito, maanomalyang ibinenta ang lupa kina Sergio Mapili Jr. noong 1985. Hindi rin nasakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ang lupa.

Isa-isa nang pinatalsik ang mga kasamak sa mga lupang sinasaka nila. Sinampahan sila ng kaso sa DAR Adjudication Board (DARAB) at kahit walang naganap na pagdinig ay kaagad natalo ang mga magsasaka. Ginamit ni Mapili ang pulis para takutin ang mga magsasaka upang tuluyang mapatalsik sa lupa.

Ayon kay Tubog, “Hindi kailanman kinilala ng gobyerno ang aming karapatang ariin ang lupa. Dito na kami ipinanganak at sa edad na siyam ay natutunan naming pagyamanin ang lupa, payabungin ang sari-saring pananim at mga hayupan. Kasabay naming lumaki si Sergio Mapili Jr. na anak ng panginoong maylupa, naging kaibigan at kalaro pa namin siya noon.”

Pinayagan ni Sergio Mapili Jr. ang mga kasamak na manirahan at magtayo ng mga kongkretong bahay sa lupa. Noong una ay libre pero kinalaunan ay naningil ng isang kabang palay na upa sa lupang tinitirahan.

Biglang itinaas ng 400% ang upa sa lupang kinatitirikan ng bahayan ng mga kasamak noong 2009. Noong tumutol ang mga magsasaka sa sobra at biglaang pagtaas ng upa ay kinasuhan na silang lahat sa Municipal Trial Court ng “Recovery of Possession and Damages” at nailabas ang Writ of Demolition noong Nob. 3, 2016.

“Matapos kaming pagkaitan ng kabuhayan sa sakahan ay gigibain naman ngayon ang aming mga tirahan. Ni ayaw pakinggan ng korte ang aming mga katuwiran. Sa kabila ng napakabigat na gastusin sa kaso, mabilis na natalo kami sa lahat halos ng palapag ng korte. Talagang walang hustisya para sa mahihirap na tulad namin,” ani Tubog.

Tuluy-tuloy ang pagsisikap ng mga magsasaka na mapigilan ang demolisyon. Nagtayo sila ng panibagong organisasyong magsasaka mula sa dating samahan nila na Aniban ng Manggagawa, Magsasaka at Mangingisda (AMMMA) at dumugtong sila sa DAGAMI-KMP. Ilang ulit nagbarikada ang mga magsasaka. Nakiisa sila sa iba pang samahang magsasaka para labanan ang kutsabahan ng mga panginoong maylupa, DAR, DENR, ROD, LGU, PNP at korte sa pagkait sa karapatan sa lupa at pagpapatalsik sa mga magsasaka sa lupang sinasaka at tinitirahan.

Nananawagan ang Bagong Sikat Farmers Association sa mga apektadong magsasaka na magkaisa at ipagtanggol ang lupang paninirahan at labanan ang demolisyon. “Magtiwala tayo sa ating kakayahan, sa lakas ng ating pagkakaisa. Ipaglaban ang lupa alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak,” pagtatapos ni Tubog. # nordis.net

Share

Leave a Reply