Kahandaan sa parating ng sakuna, panawagan ng simbahan

Ni NIÑO OCONER
www.nordis.net

DAMORTIS, La Union — Pagiging handa at maagap sa mga sakuna. Ito ang pangunahing nilaman ng dalawang araw na kumperensya at pagsasanay ng mga taong simbahan sa rehiyon ng Ilocos sa pangunguna ng National Council of Churches in the Philippines (NCCP) at Ilocos Regional Ecumenical Council (IREC) nitong nakaraang Hunyo 13-14, 2017 dito sa UCCP Condora.

Sa nasabing kumperensya, tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ng disaster at kahandaan mismo ng gobyerno at bansa sa pagharap dito. Kaalinsabay nito, tinalakay din sa nasabing kumperensya ang tungkulin at obligasyon ng simbahan sa panahon ng mga sakuna.

Samantala, tagumpay naman na nabuo at nailarawan ng mga kalahok ang kalagayan ng rehiyon lalo na sa pagharap ng sakuna at kalamidad. Natukoy ng kumperensya ang mga pangunahin at kadalasang nangyayari sa rehiyon kagaya ng bagyo, lindol, at mga storm surge. Iprinisinta rin ng mga kalahok ang mga rekurso at kagamitan ng simbahan na maaaring magamit at mamaksimisa sa rehiyon sa panahon ng kalamidad.

Ang pagsasanay ay nagtapos sa pamamagitan ng pagbuo ng plano ng simbahan sa buong rehiyon sa pagharap sa disaster at kalamidad. Ang mga simbahang dumalo sa nasabing pagsasanay ay nagmula sa United Methodist Church (UMC), United Church of Christ in the Philippines (UCCP), The Salvation Army, Episcopal Church in the Philippines, Apostolic Catholic Church, at Iglesia Filipina Indipendiente (IFI).# nordis.net

Share

Leave a Reply