Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hunyo 18, 2017

ACROSS
1 ngayon na (Ilok var)
5 naligaw, nawala (Ilok)
13 katuwang ni lalaki
15 bakuran (Ilok)
16 isla mula sa pagtaas ng coral (Eng)

17 probinsya sa Panay
18 yunit panlaban ng Phil. Army sa Korean War (abbrev)
20 lagalag, mapasyal (Tag)
21 pangunahing kemikal ng metabolismo (abbrev)
22 halaga (Sp > Pil)
23 isang bayan, isang barangay sa Ilocos Norte
26 dinarayong talon sa Mt. Daraitan
28 mala-ugat na deposit tulad sa ginto (Eng)
29 tarheta (Eng)
31 salitang kalsada (Eng)
32 bayan sa Benguet na lokasyon ng Sayangan
33 balikat (Ilok)
36 grupong bandido na kaalyado ng mga Maute (abbrev)
37 islang malapit sa Cuyo, Palawan
39 titulo ng nagtapos sa abugasya (abbrev)
42 bayan sa Bataan sa hilaga ng Samal
43 bayan sa Misamis Oriental sa kanluran ng CDO
46 Master in Higher Education Policy (abbrev)
48 lata (Eng)
49 bayan sa Compostela Valley, karatig ng Tagum
50 akala (Pang)
53 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)
54 kung ayaw nating mangyari (Eng)
55 pusta (Eng)
57 target ng labandera (Tag)
58 hayop sa gubat (Tag)
59 alikabok (Ilok)
61 maliit (Fr > Eng)
63 masabihan ng paggalang (Tag)
64 walang-kabuluhan, kalokohan (Eng)
65 taglay ang chemical valence na 8 (Eng)
66 super-galing sa skateboard (Eng slang)

DOWN
1 lipat-bahay (Ilok)
2 gumawa ng puntas (Eng)
3 propesyunal sa larangan ng batas (Sp > Pil)
4 maginaw (Ilok)
6 pinaka-komon na acronym ng mga asosasyong Amerikano
7 bawat (Scot)
8 historikal na kumperensya sa Crimea
9 iangkop (Eng)
10 maputla (Eng)
11 country code ng Andorra
12 gulay (Ilok)
14 mga kasamaan (Eng)
18 gamit sa ehersisyo (Sp > Pil)
19 tunog na tulad ng kampana (Eng)
22 resulta ng sabon (Pil)
24 tuldok (Eng)
25 tambak (Ilok)
27 minsan titulo, minsan dumi ng baka (abbrev)
29 kubli (Tag)
30 bayan nina Marcos sa Ilocos Norte
34 hilig (Ilok)
35 ika-16 na letra sa alpabetang Hebrew
38 tagong bakuran, tulad ng sa monasteryo (Eng)
39 sobra (Ilok)
40 kabisera ng Tibet
41 sinturon (Eng)
43 pag-iisip (Pang)
44 bayan sa Capiz, silangan ng Sigma
45 palayaw ni Oscar
46 bayan sa Basilan, timog ng Lantawan
47 Joaquin __, makabayan at radikal na nagtatag ng Popular Bookstore
51 maigsi (Ilok)
52 bansang halos ipanalo ng mga Maoista pero naudlot
53 bayan sa Camarines Sur, silangan ng Ragay
56 magbitbit (Eng)
59 ika-23 letra sa alpabetang Hebrew
60 mga kaanak (Eng)
62 palayaw nina Marina, Monina, at Selina
63 tradisyunal na kapartner ni Pa #

Sungbat/Solusyon Hunyo 18, 2017, 2017

Share

Leave a Reply