Tagumpay asembliya ng kabataan sa LU

Ni NiÑO OCONER
www.nordis.net

SAN FERNANDO CITY, La Union — Matagumpay na inilunsad ang pamprubinsyang asembleya ng organisasyon ng mga kabataan sa La Union.

BUHAY MAN ANG IALAY. Ang panunumpa ng mga bagong kasapi ng Anakbayan La Union. Tagumpay nilang nailunsad ang kanilang pamprubinsyang asembleya nitong nakaraang Abril 30, 2017. Photo ni Niño Oconer

Nagtipon ang humigit kumulang 50 kabataan mula sa iba’t ibang munisipyo ng probinsya ng La Union at matagumpay na nailunsad ang pamprubinsyang asembleya ng Anakbayan nitong Abril 30, 2017.

Nilaman ng nasabing pagtitipon ng mga kabataan ang iba’t ibang talakayan mula sa pambansa hanggang pangrehiyong kalagayan. Naging sentro rin ng talakayan ang usapin ng libreng edukasyon sa pampublikong mga unibersidad at paaralan.

Mga usapin naman sa organisasyon ng Anakbayan at pamamaraan ng pagrekluta para sa kanilang organisasyon ang naging sentro ng talakayan sa panghapong bahagi ng asembleya. Nagkaroon din ng mga workshop groups at pagpaplano ang bawat chapter para sa susunod na anim na buwan.

Naging bahagi naman ng asembleya ang paghahanda ng mga delegado para sa kilos-protesta sa araw ng Mayo Uno. Nagpinta ang mga kabataang delegado ng mga placards at streamer na kanilang gagamitin sa nasabing protesta. # nordis.net

Share

Leave a Reply