Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Mayo 28, 2017

ACROSS
1 Kabiserang bayan ng Marinduque
4 malaking isyu ni Gina Lopez sa DENR (Tag)
7 maigsi (Ilok)
11 adenosine triphospate (abbrev)

12 gawain sa mga auction (Eng)
13 grupong Abu Sayyaf (Eng abbrev)
15 amphibious na sasakyang pang-kombat (Eng abbrev)
16 carbon copy para sa mga bulag? (Eng abbrev)
17 at (Eng)
18 mahalagang gamit ng mga navigator (Eng)
19 pinuno ng kaharian (Ilok)
20 katiting na apoy, halos maupos na (Tag)
22 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
24 balikatin (Ilok)
27 tawag ng mga Ilokano sa Poong Maykapal (2 salita)
31 bayan sa Benguet kung saan namartir sina Fr. Nilo Valerio
32 sadyain (Ilok)
34 parang yelo sa lamig (Eng)
35 ibong mandaragit (Eng)
37 panganay ni Isaac, sa Biblia
38 pagsamba (Eng)
41 nanay mo (Ilok)
44 tipo ng punong poplar (Eng)
45 biberon (Eng)
47 islang-bansa sa Lesser Antilles
50 bayan sa Ilocos Norte na iisa ang barangay
52 sakit sa balat na hawig sa acne (Eng)
53 kolehiyo ng Maryknoll
56 umupo (Eng)
57 tubig na dumadaloy sa ibabaw ng dam (Eng)
59 nakapon na lalaking pusa (Eng)
62 usbong na bulaklak (Eng)
64 gamit ng tao’t hayop sa paglalakad (Tag)
65 gaas mula sa petrolyo (Eng abbrev)
67 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
68 awa (Ilok)
69 above sea level (abbrev)
70 palayaw nina Lani, Allan at Rolan (abbrev)
71 linta (Ilok)
72 hindi sa gitna (Tag)
73 trabaho, gawain (Sp > Pil)

DOWN
1 pwedeng kapartner ni Lalaki (mga wikang Pil)
2 nabibili sa counter (Eng abbrev)
3 tipo ng tangke de giera (Eng abbrev)
4 ikalawa sa pinakamalaking isla ng Pilipinas
5 higa (Ilok)
6 missile ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)
7 magkapareho (Ilok)
8 pinakamataas na grado ng slaughterhouse
9 eksamen para sa abugasya
10 masugid (Eng)
12 kabiserang bayan ng Abra
14 lusong, pababa mula sa bundok (Ilok)
20 dumi (Pang)
21 lugar o pwesto kung saan pwede maglaba (Ilok)
23 ugong-babala ng mga ambulansya atbp. (Eng)
25 abakada (Eng)
26 bayan sa Laguna na siyang pinaghalawan ng pangalan ng lawa
28 bayan sa Laguna na kilala sa paglilok sa kahoy
29 bayan sa Albay na karatig ng Ligao
30 dagat (Eng)
33 walang pakiramdam (Eng)
34 gilid (Ilok)
36 dasal bago o matapos kumain (Eng)
38 mali, wala sa lugar (Eng)
39 gamiting basahan o panglinis sa sahig (Tag)
40 utak-Oedipus (Eng)
42 palayaw nina Nora, Nicanor atbp.
43 pyudal na tawag sa employer (Tag)
45 basic mass integration, o tipikal na gawaing aktibista (Eng abbrev)
46 hindi dalawa o tatlo o marami (Tag)
48 natalo (Ilok)
49 sumpong ng epilepsy (Eng)
51 “is” kung mag-isa, ___ kung mas higit (Eng)
54 lumakad (Ilok)
55 sandata (Ilok)
58 inggit (Ilok)
60 kabiserang bayan ng Zambales
61 paniki (Eng)
63 ginawa (Eng)
65 titulo ng nagtapos sa abugasya (Lat abbrev)
66 karaniwang bilang o sukat (Eng) #

Sungbat/Solusyon Mayo 21, 2017, 2017

Share

Leave a Reply