Health workers set to join International Labor Day march

By ALLIANCE OF HEALTH WORKERS METRO BAGUIO (PR)
www.nordis.net

BAGUIO CITY — The Alliance of Health Workers (AHW), Metro Baguio will join the people of Baguio in commemorating the International Labor Day on May 1.

The Kilusang Mayo Uno Cordillera and Tongtongan ti Umili – Cordillera Peoples Alliance together with other cause oriented groups will spearhead the Labor Day Activity in Baguio.

According to Marc Mendiola, AHW Metro Baguio Coordinator, “Napapanahon ang paglahok ng mga manggagawang pangkalusugan at ng mga nars sa pandaigdigang araw ng paggawa, ito ay dahil hindi nalalayo ang kanilang kalagayan sa mga manggagawa at iba pang sektor. Ang isyu ng kontraktwalisasyon, mababang pasahod, kawalan o kakulungan ng mga benpisyo, kawalan ng karapatang mag-unyon at iba pa ay ilan lamang sa mga komun na kalagayan ng mga manggagawang pangkalusugan, ng mga nars at ng mga manggagawang nagmula sa pribado at pampublikong sektor. Kung kaya wasto lamang na makiisa ang mga manggagawang pangkalusugan at mga nars sa aktibidad na ito.” 

The said activity will also present to the public the effects of neoliberal attacks on various sectors. 

“Kung ihahambing natin sa isang pasyente ang kalagayan ng mga mga manggagawang pangkalusugan at nars, ang sakit na nararanasan ng mga manggagawang pangkalusugan at nars ay nagmumula sa mga neoliberal na polisiya na sistemiko at sistematikong umaatake sa kanilang kalagayan. Ang kontraktwalisasyon na kanilang nararanasan ay nagmumula sa mababang badyet mula sa gobyerno at sa pagsasapribado ng mga pampublikong ospital.

Ang mga ganitong hakbangin ay para magbigay puwang sa mga pribadong negosyante’ mamumuhunan para magkamal ng super ganansya sa mga pampublikong ospital. Ang pagpapahintulot sa mga pribadong negosyante’ mamumumuhunan na pigain ang mga manggagawang pangkalusugan at mga nars para makapagkamal ng super gananysa kita ay ang esensya ng mga neoliberal na polisiya.” Mendiola added

The activity also targets a wide range of participants from various sectors of society such as professionals, private workers, semi skilled workers, urban poor communities and others.

Mendiola said,”Tanong, may bakuna ba o lunas ba sa mga neoliberal na polisiyang ito? Meron, ito ay mangangailangan ng tuloy-tuloy at sama-samang pagkilos ng mamamayan. Kung kaya naman hinihikayat pa namin ang maraming bilang ng manggagawang pangkalusugan at mga nars na huwag mag atubiling lumahok sa mga  aktibidad na ito dahil nasa ganitong aktibidad natin maipapakita ang ating nagkakaisang lakas at pagkilos.”

The group’s assembly for the activity will start 8:30am at Baguio Post Office. The group will march down to Session Road to Magsaysay Avenue and will proceed to Igorot Park for the short program. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.