Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Marso 19, 2017ACROSS

1 bayan sa Albay, karatig ng Guinobatan
5 bayan sa Laguna, sinilangan ni Jose Rizal
11 katuwang ni Ama
12 inubos na panahon; pagkabalam (Tag)

13 bayan sa Nueva Vizcaya na base ng SIL
17 bayan sa Aurora, sinilangan ni Manuel Quezon
18 tipo ng susong-dagat na nakakain (Eng)
19 pulang langgam na malaki (Ilok)
20 paglalaro o pagsusugal (Eng)
22 pagkakaroon ng hawakan o hugis-hawakan (Eng)
24 mag-ina (Ilok)
25 ngayon (Ilok var)
27 klase ng sakit sa balat (Tag)
28 alyansa ng mga bansa sa Norte Atlantiko (Eng abbrev)
29 isuot (Ilok)
31 umiidlip (Eng)
32 ekspresyon ng pag-aalala o pagkabigla (mga wikang Pil)
33 kumilos (Eng)
34 gamit ng eskultor (Pil)
38 Sigma _____ Pi: kilalang frat
40 biyudo o biyuda (Pil)
44 nakasubo sa bunganga (Ilok)
46 lambat (Eng)
47 walis (Ilok)
48 klase ng tiket (Eng)
50 araw matapos ang Biernes (Pil < Sp) 51 bayan sa Albay karatig ng Oas 53 gawing katad o pinatuyong balat (Ilok) 54 matalas, biglaan (Eng) 55 nakapalibot (Eng) 56 Kabesang _____: karakter sa El Filibusterismo 57 hukbong rebelde (Eng abbrev) 58 walang mata (Eng) 59 bayan sa Zamboanga del Norte, karatig ng Baliguian
DOWN

1 bayan sa Isabela, kilala sa pansit nito
2 bayan sa Bukidnon, karatig ng Manolo Fortich
3 katuwang ni Amang
4 mahalagang bagay na iniaalok bilang garantiya ng katapatan (Eng)
5 bayan sa La Union kung saan isinilang si Diego Silang
6 maigsi (Ilok)
7 tandang, kawitan (Pang)
8 bayan sa Cotabato, karatig ng Midsayap
9 bayan sa Sicily (Italy) na kilala sa matamis na alak nito
10 bukol na may nana (Eng)
14 balikat (Ilok)
15 anumang bagay na ginagamit ng tao (Tag)
16 bayan sa Bulgaria
21 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)
23 ituro sa pulis ang pugante (Eng)
25 bayan sa Batangas, sinilangan ni Gregorio “Ka Roger” Rosal ng NPA
26 iangkop (Eng)
29 kabalat (Eng)
30 palayaw ni Oscar
34 pakete (Eng)
35 taong nag-eempleyo ng tagasilbi (Tag)
36 sundan ang magandang gawi (Eng)
37 katangian ng isyung makabuluhan (Eng)
39 gisante (Eng)
40 kasarian na ipinagdiriwang sa Marso 8 (Tag)
41 batong pandekurasyon, pwede ring holen (Eng)
42 patawan ng mabigat na kargaha (Eng)
43 kaugnay ng ngipin (Eng)
45 tisyu na gumagawa ng gatas (Eng)
47 malaking kumpanya sa India
49 mga maigsing sulat (Eng)
50 lima at lima (Tag)
52 palayaw nina Vanessa at Ines
53 only, kung Ingles (Tag) #

Sungbat/Solusyon March 19, 2017

Share

Leave a Reply