Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Marso 12, 2017

ACROSS
1 saklaw na erya ng responsabilidad (Eng abbrev)
4 Blaise ______, bantog na sientista at matematiko
10 espesyal na yunit pang-assault ng pulis (Eng abbrev)
14 tipo ng alak na champagne (Fr > Eng)
16 baklasin, paghiwa-hiwalayin (Ilok)
18 yelo (Eng)
19 ilog sa Switzerland
20 pumapalpak (Eng)
21 pambansang kabiserang rehyon (Eng abbrev)
22 tuktok ng maliit na burol (Eng)
23 pagkaing niluwa at muling nginunguya, hal. ng mga baka (Eng)
24 kuha (Ilok)
25 sikip (Ilok)
27 sinaunang mascara o eyeliner galing South India
30 maliit na pagaspas (Eng)
32 Tallinn ang kabiserang syudad nito
34 marangyang tipo ng kotse (Eng slang)
35 hindi pareho (Tag)
38 subok (Ilok)
39 hiling sa Poong Maykapal (Sp > Pil)
40 pakaisiping mabuti (Eng)
43 ____ Reyes, kilalang lider ng BAYAN
44 kunin (Ilok)
45 alagang halaman (Tag)
49 negatibo (Eng slang)
50 saging (Ilok)
51 kantyaw o paninisi (Ilok)
53 bakod (Ilok)
54 active-phased array radar (abbrev)
55 hindi araw (Pil)
58 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
60 laboratoryo (pinaiksi)
62 wala ____: di kailangang may dahilan (Tag)
64 kilalang alyansa ng mga progresibong guro (abbrev)
65 sa alamat ng Greece, ina ng Haring Minos
68 higa (Ilok)
69 hindi (Eng var)
70 mamahaling balahibo ng kambing Angora
71 magpalatandaan ng Krus (Eng)
72 natuyong dugo (Eng)
73 bayan sa Sorsogon na sikat ngayon dahil sa butanding
74 mapahuli, hindi makasabay (Eng)

DOWN
1 talo (Ilok)
2 bayan sa Bataan na kilala sa Death March
3 hindi urban (Eng)
5 neoliberal na kaisahan ng mga bansa sa Asia Pacific (Eng abbrev)
6 tungkod (Ilok)
7 bayan sa Rizal na may saklaw sa kalahati ng isla Talim
8 mas bata (Ilokano)
9 palayaw nina Elena at Marilen
11 nilinis sa pamamagitan ng walis (Tag)
12 sanayin sa bagong klima (Eng)
13 siensya ng pagsusuri sa mga halimaw (Eng)
15 katutubong tent ng mga American Indian
17 dating pangalan ng pambansang ahensyang pambutil, bago maging NFA
26 sukat ng isang kutsarita (Eng abbrev)
28 ni/kay lalaki (Eng)
29 fa sol __ ti do
30 leche ____
31 pangalan sa panulat ni Jose Rizal
33 tarheta (Eng)
36 bayan sa Oriental Mindoro
37 maputi at makinis na tipo ng gypsum (Eng)
41 tingga (Eng)
42 tawag sa tanim na sesame sa Timog Asia
45 gripo (Eng)
46 akala (Pang)
47 payat, balingkinitan (Ilok)
48 magasin (abbrev)
51 salitang patanong (Tag)
52 gawa sa tingting o tambo (Pil)
56 magpalit (Urdu)
57 New Delhi ang kabiserang syudad nito
59 palayaw nina Lemuel at Clemente
61 saya at ____: tradisyunal na suot ng Pilipina
63 barkadahan (Eng > Pil)
66 bulate (Tag)
67 ika-17 letra sa alpabetong Greek #

Sungbat/Solusyon March 12, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Poetry: Ang Everywoman  » »

Leave a Reply