Poetry: Lagay ng Panahon

Ni LUCHIE MARANAN
www.nordis.net

Hilong-talilong na ang bayan
Sa nakalilitong mga bugtong,
Walang tiyak, pabago-bagong

Sagot sa kayraming mga tanong,
Nakayayamot ang pag-uurong-sulong,
Sa halip na maglinaw,
Banta ang tugon sa mga nagtatanong.
Alumpihit na sa balisang panahon,
Huwag tayong maliligaw 
Kung saan paroroon,
Kay haba na ng ating nilakbay
Kung tayo’y lilingon.
Anumang panakot o sindak ang isuong
Handa tayo dapat, nagkakaisang tugon.
Di tayo papayag na muli’y sa lagim
Ikulong! #

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.