Crossroads: Marcos, Hitler, Diktador, Tuta!

By MARY LOU MARIGZA
www.nordis.net

Kasama ako sa mga nagprotesta sa desisyong 9-5 ng Korte Suprema na pinapayagang ilibing si Marcos sa Libingan ng mga Bayani noong Martes ng gabi sa Unibersidad ng Pilipinas sa Baguio City. Kasama ako sa libo-libong umalma at nagalit sa desisyong legal na nagbabale-wala sa ilang dekadang pagyurak sa karapatang pantao, walang pakundangang pagsabotahe sa dignidad ng isang nasyong nagpatalsik sa diktadura at sa kultura ng impunity na hanggang ngayon ay namamayani.

Natutuwa ako na ang nagtawag ng protesta ay ang mga iskolar ng bayan, mga kabataan at estudyante na siyang magpapatuloy ng laban ng mga kagaya naming lampas medya edad. Nagagalak ako na ang mga nagprotesta sa desisyon ng Korte Suprema ay mga kabataang hindi nakaranas ng Batas Militar ngunit masusing nag-aral ng kasaysayan at kritikal na nagsusuri sa kalagayan ng lipunan. May nagtanong na sekyu noong nagtitirik kami ng kandila sa may Supreme Court sa government compound kung sino ang mga lider ng rali. Gusto kong sagutin siya na: ang mga lider ay mga kabataang mulat at nagsusuri kasama ang kanilang mga magulang na hanggang ngayon ay patuloy na umaasa ng hustisya sa mga ginawang karahasan ng diktadurang Marcos.

Hindi ko inaakalang muli kong isisigaw ang naging islogan noong panahon ng diktadurya: “Marcos Hitler, diktador, tuta!” Hindi ko inaakalang muli kong isisigaw ang islogan ng “singilin, singilin, pagbayarin!” Pero ngayon kasama kong sumisigaw ang mga kabataan, kasama kong nagproprotesta ang mga estudyante, kasama ko pa ring nagmamartsa ang mga nakasama ko noong pang panahon ng diktadurya.

Habang sinusulat ko itong kolum mabigat sa dibdib, nagsisikip ang paghinga at ako ay lumuluha. Mabigat dahil sa desisyon ng 9 mahistrado na balewalain ang ilang puong libong namatay, hanggang ngayon ay nawawala o desaparecido, nakulong, natortyur, nawalan ng kabuhayan dahil sa diktaduryang Marcos. Sinasabi ko nga, sana gumawa na ako ng dalawang dokumento: isang indignasyon at isang selebrasyon. Masakit palang isulat ang ganitong paksa.

Binalewala ng desiyon ng Korte Suprema ang isang makasaysayang simulain na nagtapos sa pagpapatalsik sa diktadurya sa People Power Revolution noon 1986. Binalewala ng desisyon ng Korte Suprema ang pagkakaisa ng isang bansa para buwagin ang diktadurya at ibalik ang dignidad ng Pilipino sa buong mundo. Naging huwaran tayo ng buong mundo dahil sa pagpapatalsik sa diktadurya. Una tayo sa nagpakita ng lakas ng mamamayan na kahit pinagsamantalahan at inapi ay bumangon, lumaban at nagtagumpay paalisin ang diktadura. Una tayo sa pagpapakita na pwedeng lumipat ang komand ng militar at pagtalima sa mga sibilyan na sa milyon-milyon sa buong kapuluan ay sumigaw ng “Sobra na! Tama na! Patalsikin! Patalsikin!

Binalewala ng desisyon ng Korte Suprema ang sakripisyo ng mga martir at bayani na nagbuwis ng buhay para tayo ay patuloy na magtamasa ng kapayapaan at demokrasya. Binalewala ang kasaysayan ng pagkakaisa at paglaban ng mamamayang Pilipino. Ang paglibing kay Marcos sa LNB ay pagpapatuloy sa walang pakundangang pagbabalewala sa karapatang tao. Ang paglilibing kay Marcos sa LNB ay pagpayag sa pagpapatuloy sa pamamayagpag ng korapsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pangungulimbat ng yaman ng bansa para sa personal na interes.

Para bagang sinasabi natin sa mga kabataan na ang mistulang panggagahasa sa bayan ay papayagan at sa kahuli-hulian ay bibigyan pa ng pabuya – ang tanghaling bayani. Napakasakit sa mga lumaban sa madilim na gabi ng karahasan.

Sasaludo ako sa limang mahistrado na nagsabing hindi. I will read their dissenting opinion with a hopeful heart that all is not lost in this world. I will read every word, sentence and paragraph with a hopeful heart that in this world justice however limited it is can be achieved.

Marami pa talaga tayong kailangang ipaalam sa mga kabataan hinggil sa madilim na parte ng ating kasaysayan. Marami nang naisulat hinggil sa marahas na panahon ng ating kasaysayan. Di nga ba hanggang ngayon ay binabayaran pa rin natin ang mga inutang ng rehimeng US-Marcos at patuloy na babayaran ng susunod na henerasyon. Ang pambabaluktot sa kasaysayan ay di kailanman papayagan ng lumalabang mamamayan. Lalakas at lalakas ang protesta laban sa pambabaluktot sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng Batas Militar! Tuloy ang laban!

“Marcos Hitler diktador tuta!” # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.