Statements: Magkaisa para sa tunay na reporma sa lupa! Ipagtanggol ang lupang ninuno!

Ng DANGGAYAN DAGITI MANNALON TI CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

Mahigpit na nakikiisa ang mamamayan ng Cagayan Valley sa inilulunsad na Lakbayan 2016 ng mga magsasaka at katutubo sa buong bansa. Isa itong patunay na hindi magkakahiwalay ang mga usapin at problema ng lahat ng magsasaka, katutubo, kabataan at iba pang aping sektor at uri sa lipunang Pilipino.

Sagana ang Cagayan Valley sa mga kabundukan at yamang mineral. Mataba din ang lupain nito para sa pagtatanim ng pagkain ng rehiyon at ng buong bansa. Subalit sa kabila ng yaman, dumaranas ng matinding kahirapan ang mamamayan nito. Pinasok ng mga malalaking dayuhang kumpanya ng agri-business tulad ng Monsanto, Bayer, at DuPont ang pagsasaka sa Cagayan Valley. Nabaon sa utang ang mga magsasaka ng hybrid na palay at yellow corn dahil sa walang patawad na pagpapataong ng interes, 5% – 10% kada buwan o humigit kumulang 90% ng kabuoang kita kada taniman, sa lahat ng farm inputs na ipinauutang sa magsasaka. Habang kakarampot o halos wala nang kinikita ang magsasaka dahil sa bayad utang nila sa trader at malalaking panginoong maylupa at pambabarat sa kanilang agrikultural na produkto tuwing gapasan at anihan. Sa bandang huli ay inaagaw na ang lupa ng magsasaka at ang kanilang buong kabuhayan.

AT THE NOLCOM. Before the gates of Camp Aquino, north and central Luzon progressive groups drop by to decry militarization and military occupation of civilian communities in their regions. In the photo is the delegation from Cagayan Valley. Photo by Rendilyn Cuyop
AT THE NOLCOM. Before the gates of Camp Aquino, north and central Luzon progressive groups drop by to decry militarization and military occupation of civilian communities in their regions. In the photo is the delegation from Cagayan Valley. Photo by Rendilyn Cuyop

Kaliwa’t kanan ang pagpasok ng mga mapandambong, mapanira, at dayuhan at dambuhalang minahan sa lupain ng mga magsasaka at katutubo sa Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya at Quirino. Malawakang inaagawan ng lupa ang mga katutubong magsasaka, winawasak ang kalikasan, kabuhayan at pagkakaisa ng mamamayan. Nilalason ang mga ilog, binunungkal ang mga kabundukan na tinatamnan ng gulay, hinahati ang mga tao sa pangako ng trabaho at pera. Dinadahas ang masang lumalaban sa pamamagitan panunupil, panggigipit, pagbuwag sa piket at protesta, pagsasampa ng gawa-gawang kaso o malisyosong pinagbibintangang mga kasapi ng NPA katulad nila Orlando Duruin, Marlon Baganay, Mendo Binsiotan, Linor Danao ng Cagayan, at Michael Gatchalian, Romar Busania at Francis Esponilla ng Quirino.

Ang mga manggawanag-bukid, mga magsasakang napalayas sa kanilang lupain dahil sa pagkabaon sa utang at pang-aagaw ng lupa ng komersyante-usurero at panginoong may-lupa, ay patuloy ang pagdarahop dahil sa kawalan ng trabaho sa bukirin dahil sa pagpasok ng makinang reaper at transplanter. Sa loob ng isang (1) taon ay anim (6) na buwan lamang silang namamasukan bilang tagatanim at taga-gapas (taga-ani). Ang malaking bilang ng manggagawang-bukid mula sa San Mateo, Alicia, Ramon, Cabatuan, at Aurora ay dumadayo pa sa Tabuk City, Kalinga at San Jose City, Nueva Ecija para magkaroon ng trabaho at kumikita ng di lalampas sa P5,000 kada buwan. Labas pa dito ang gastusin sa pagkain sa trabaho, pagpapagamot, pamasahe at pampaaral sa kanilang anak. Dahil sa pagbabalik ng konsentrasyon ng lupa sa kamay ng komersyante-usurero at mga lokal na panginoong may-lupa, nagiging kalaban ng magsasaka, katutubo at manggagawang-bukid ang makina sa pagsasaka dahil ito ay nagsisilbi para sa mabilis na akumulasyon ng kita at tubo sa kamay ng trader habang said ang bulsa at kaldero ng nagpapagod sa lupa.

Mahaba na ang pakikibaka ng mamamayang ng Lambak Cagayan para sa lupa, sariling pagpapasya at katarungan at napanday na tayo nito. Kung kaya, hamunin natin ang administrasyong Duterte na tugunan ang kahilingan ng mamamayan ng Lambak Cagayan at buong bansa. Habang nanatili ang ganitong kalagayan ng magsasaka at katutubo, magpapatuloy ang ating laban. Walang makapipigil at makakatalo sa nagkakaisang lakas ng mamamayan!

Ibayong itaguyod ang reporma sa lupa! Ipagtanggol ang sariling pagpapasya sa lupang ninuno!

Magsasaka at pambansang minorya ng Lambak Cagayan, magkaisa para sa katarungang panlipunan! nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.