Mga magsasaka, umalma sa importasyon ng sibuyas

By AMGL (PR)

NUEVA ECIJA — Ipinanawagan ng mga magsasaka sa Gitnang Luzon kasama ang Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL)sa Nueva Ecija, Anakpawis Party List-Gitnang Luson at Kumperensiya ng mga Magsasaka ng Nueva Ecija (Kumperma-NE) ang pagpapataas ng presyo ng sibuyas at ang pagpapatigil ng pagbibigay ng permiso sa mga importer ng sibuyas sa Nueva Ecija.

Sa isang asembliya na dinaluhan ng mahigit 100 magsasaka, mga kasapi ng iba’t-ibang organisasyon at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija noong Pebrero 12 , natukoy na ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng sibuyas at pagkalugi ng mga magsasaka ay ang pagbaha ng mga imported na sibuyas sa naturang bayan.

Ayon sa mga magsasaka, ito ay dumadagdaga sa pasaning nararanasan nila sa mga kamay ng mga panginoong may lupa.

“Bumabaha ang batayan kung bakit kailangang magkaisa ang mga magsasaka sa sibuyas para labanan ang pagbaha ng imported na sibuyas sa Nueva Ecija. Partikular sa Guimba, napakababa ng presyo ng sibuyas: noong 2001 ay P5 kada kilo ang oversized na sibuyas at P6 ang good; 2004 -P8 at P9; 2007 ay P9 at P10 at 2010 ay P10 at 9. Ayon sa mga magsasaka, palaisipan sa kanila ang napaka- babang presyo na ito tuwing eleksyon,” ayon kay Aquilino Lopez, Tagapangulo ng AMGL-NE.

Dagdag ni Lopez na sa kabila ng napakahirap ng paghahanda, pagtatanim at pag-aalaga ng sibuyas, ang napaka-babang presyo nito’y naglulug-mok sa mga magsasaka sa kahirapan at pagkalugi. Ibang usapin pa, ang samu’t saring porma ng panghuhuthot mula sa napakataas na usura at presyo ng buto at inputs sa kamay ng mga panginoong maylupa.

Batay sa nakalap na impormasyon ng mga magsa-saka noong Disyembre 3, 2012 isang importer mula sa Sta. Rosa ang nakapagpasok ng 50 container vans ng sibuyas na kasalukuyang nakaimbak sa isang warehouse.

Kaugnay nito, may inaasahan pang importasyon ng sibuyas nga-yong Pebrero at sa susunod na buwan.

Ayon sa mga magsasaka, ang pagbaha ng imported na sibuyas sa Nueva Ecija ay dulot ng pagbibigay ng Department of Agriculture (DA) ng permiso sa mga importer. Dagdaga pa nila na may 179 importers na ang nabigyan ng permit ng DA.

Dagdag pa ng mga magsasaka na may malaking papel ang Free Port sa Dingalan, Aurora sa pagpuslit ng mga imported na sibuyas at ilan sa mga ito ay dinala sa isang imbakan sa Palayan City at iba pang lugar ng probinsya.

Sinabi naman ng tagapangulo ng AMGL at Coordinator ng Anakpawis Partylist-Gitnang Luzon na si Joseph Canlas,, matagal nang panawagan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija at ilang bahagi ng rehiyon na itigil na ang pagbibigay ng “importation permit” at bumaklas na ang bansa sa patakarang liberalisasyon sa agrikultura sa ilalim ng World Trade Organization (WTO).

Nanawagan din ng mga magsasaka na gawing P30 kada kilo ang presyo ng produkto.

Sa pangunguna ng AMGL-NE at Kumperma-NE, ang mga magsasaka ay naglunsad ng mga talakayan,forum, dialogue, protesta at iba pang porma ng pagkilos upang makakuha ng suporta mula sa mamamayan ng Nueva Ecija laban sa pagbaha ng imported na sibuyas at maipataas sa P30 kada kilo ang sibuyas.

“Kaugnay nito,inihahapag ito ng mga magsasaka sa mga lokal na pulitiko bilang isa sa mga mayor na agenda sa kasalukuyang kampanyang Elektoral 2013,” banggit ni Lopez.

“Ang pagsasaka ng sibuyas ay isang halimbawa ng mala-pyudal na kaayusan ng ekonomiya, kung saan diktado ng mga monopolyong panginoong maylupa at negosyante ang merkado, puhunan at kagamitan, ang mga presyo at daluyan ng produkto, hindi isinasaalang-alang ang halaga ng pagpapagod ng mga magsasaka, kung kaya’t sila ay nababaon sa utang at sa kinalauna’y kawalan ng lupa. Ang sistemang ito ang mismong pinapangalagaan ng mga nagdaan at maging kasalukuyang rehimeng Noynoy Aquino, dahil wala siyang isinulong na patakaran upang ito ay mabago, bagkus, pinalala pa niya sa lalong pag-liberalisa ng agrikultura o pagpapasok ng mga imported na produkto,” ani Canlas. # nordis.net

Share

Leave a Reply