Tobacco farmers to protest government-induced hardships

CANDON CITY, Ilocos Sur – The Solidarity of Peasants Against Exploitation (Stop-Exploitation) is set to take action on March 22 at 9:00 in the public plaza of this city. The action aims to call the government to address the calls of tobacco farmers for higher price for tobacco, better contract provisions under the tobacco contract growing system, and greater benefits from the local government’s share of the tobacco excise tax.

Growing support for terror-tagged activists

BAGUIO CITY — Earlier this month, the Department of Justice (DOJ) filed a proscription petition to declare more than 600 names as ‘terrorists.’ Several human rights and indigenous peoples’ (IP) rights defenders in the Cordillera were included and their organizations and supporters were quick to refute such claims.

Tuloy ti laban dagiti biktima ti Martial Law

CANDON CITY, Ilocos Sur — Imbuksilan dagiti nagipila ti aplikasyon para iti kompensasyon ti nakaro a pannakadismaya ken sakit ti nakemda iti naangay a konsultasyon idi Marso 14. Naaramid ti nasao a panagtitipon idiay Syudad ti Candon nga inorganisa ti Ilocos Human Rights Alliance (IHRA).

Selebrasyon ng buwan ng kababaihan, isinagawa sa Isabela

SANTIAGO, Isabela — Idinaos ang hiwa-hiwalay na aktibidad upang gunitain ang Pandaigdigang Buwan ng Kababaihan sa iba’t ibang bayan ng Isabela. Naitaguyod ang mga ito sa pangunguna at pakikipagtulungan ng Gabriela Cagayan Valley at iba’t ibang organisasyon ng kababaihan sa probinsya.

Mangangalap nalugi gapu iti fishkill

SAN VICENTE, Ilocos Sur — Leddaang ti narikna ni Romeo Rabe, 46 ken residente ti Sitio Nagtupacan, Pudoc iti parbangon ti Pebrero 27 idi maimatanganna nga agtatapawen dagiti pupokna a tilapia. Namnamaenna nga agapit koma iti 1,400 a kilo ti tilapia nga agbalor ti P140,000.

Mga manggagawa pinarangalan si Rocky Molintas

Nagpupugay at nagpapasalamat ang Kilusang Mayo Uno kay Atty Rocky Malintas para sa kanyang mga ambag sa pakikibaka ng mga manggagawa at sambayanang Pilipino. Inihahanay namin si Atty. Rocky sa marami pang mga abogadong nagalay ng kanilang husay at talino sa pagsusulong ng interes ng mga manggagawa at mamamayan.

Research group finds Train Law as anti-women

BAGUIO CITY — Women all across the country might not have the capacity to celebrate International Women’s Month as keeping up a household becomes a far more difficult task due to higher prices of goods and services.

Cordi youth remember courageous contribution

BAGUIO CITY — Youth groups, students and institutions lined-up events this March for the 25th year of Kaigorotan Youth Week, with the theme, “Tignay Agtutubo: Living the tradition of courage and unity. Advancing the struggle for land, life and resources!”

My first time at community broadcasting

SAGADA, Mountain Province — Among the 42 participants I, finished the one day training on Community Broadcasting for Radyo Sagada Broadcasters. This was held at St. Joseph, Sagada on March 14, 2018 with the objective of enhancing skills of local broadcasters and preparing soon-to-be broadcasters.

Diaries From The Field: Panagkasangay

Cake, pansit, spaghetti, salad ken dadduma pay, gagangay a maidasar iti lamisaan kas panangselebrar iti panagkasangay. Iti baryo, gagangayen ti patupat, binagkal, ginettaan a pinaltaw wenno lubilubi ken dadduma pay nga aggapu iti mulmula iti arubayan, solb ti buksit!